Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Sárigrigó kégyó


Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Alsórákos
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 180-181/32. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. – Sárig patak¹ mellett elaludtam vala,
Sárigrigó kégyó² kebelembe búva.
Vegye ki, vegye ki, lelkem édesanyám!
– Nem veszem, nem veszem, lelkem, jó leányom:
Inkább leszek lányom nélkül,
Minthogy legyek karom nélkül.

2. – Sárig patak mellett elaludtam vala,
Sárigrigó kégyó kebelembe búva.
Vegye ki, vegye ki, lelkem édesapám!
– Nem veszem, nem veszem, lelkem jó leányom:
Inkább leszek lányom nélkül,
Minthogy legyek karom nélkül.

3. – Sárig patak mellett elaludtam vala,
Sárigrigó kégyó kebelembe búva.
Vegye ki, vegye ki, lelkem, édes babám!
– Kiveszem, kiveszem, lelkem, édes rózsám:
Inkább leszek karom nélkül,
Minthogy legyek rózsám nélkül.Megjegyzés

1. Sárga-patak. A Sárigos nevű hegyből eredve, agyagos martok közt a falun foly keresztül.
2. Olyan színű kígyó, mint a sárgarigó.

 

32. Sárigrigó kégyó (Alsórákos)
Lelőhely: EA. 2276: 10. lap, 4. szám. Kanyaró Ferenc kézírása.

32.1. A ballada eredeti feljegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag. Ismeretlen kéz írása.

Sárga patak mellet elaludtam vala
sárig rigó kígyó kebelembe buva
vegyeki vegyeki lelkem édesanyám,
Nem veszem nem veszem lelkem jo leányom
Inkáb leszek lányam nélkűl mint hogy legyek karam nélkűl.

Az apára is a fenti verset.

vegye ki vegye ki lelkem édes babám
sárig rígo kígyo kebelembe buva
Kíveszem kíveszem lelkem édes rozsám
ínkáb leszek karom nélkűl mint hogy
legyek rozsám nélkűl.
Alsórákos [helymegjelölés Kanyarótól ].

A kettőbe hajtott ívlap másik oldalára írt dal alatt ez olvasható: „Irta ezt az éneket Gyerko András, Antal P. Mihály, Antal Boriska.” Innen következtettünk arra, hogy a Sárigrigó kégyó gyűjtői is ők lehettek.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 618-619.)

 

 Régi népballada. Már Horváth Ádám följegyezte egy változatát az Akadémia kézirattárában levő gyűjteményében. E változat így kezdődik:

„Kebelembe búvék egy nagy áspis kígyó:
Vedd ki, apám, vedd ki! Bizony nem veszem én!
Eredj az anyádhoz, majd talán kiveszi.”

 Így az egész rokonságot összejárja a lány, míg végre mátkájához kerül. Nem csoda, hogy azt jegyzi meg e körútra Gyulai Pál: »Bajos elhatározni, hogy e költemény ballada-e, vagy társasjáték«. (N. költ. Gyűjt. I. 189–190 és 566. l.)
 A nép ajkáról közölt balladánk szebb és költőibb, mint Horváth Ádám irodalmi befolyást gyanítható följegyzése. A hármas versszak igen szépen megfelel a népmesék és balladák szokott hármas ismétlésének. A naiv népies hang a ballada régisége mellett tanúskodik.

(Kanyaró 2015: 180-181.)