Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Sági bíró leánya


Gyűjtő: Almási István
Gyűjtés ideje: 1971-09-20
Gyűjtés helye: Szilágyzovány
Közlő: Almási István
Megjelenés helye: Almási 1979: 215-216/240. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Egri Bálintné Bara K. Erzsébet, 69 évesDallamSzöveg

1. – Jó estét, jó estét
    Sági bíró asszonyom!
    Talán le is feküdt mán
    A kedves galambom?

2. – Lefeküdt, lefeküdt
    Paplanyos ágyába.
    – Költse fel, költse fel,
    Hadd jöjjön a bálba!

3. Fel is költ, fel is költ,
    El is ment a bálba,
    Piros bársonycipőjét
    Húzta a lábára.

4. – Jó estét, jó estét,
    Kocsmárosné asszonyom!
    Hol van az a két legény,
    Aki engem hívatott?

5. – Kerüljön előre,
    Üljön a lócára!
    Jön is mán a két legény,
    Ráint a cigányra:

6. – Húzzátok, húzzátok
    Estétő reggelig!
    Sági bíró leánya
    Mulat most velünk itt.

7. – Eressz ki, eressz ki,
    Eressz ki hűtőzni!
    – Ne menj ki, galambom,
    Magad meghűteni!

8. – Eressz ki, eressz ki,
    Eressz ki hűtőzni,
    Piros bársonycipőmből
    A vért kiönteni!

9. Átkozott az apa,
    Még jobban az anya,
    Ki egyetlen leányát
    A bálba bocsátja.

10. Este elbocsátja,
      Reggelig nem látja,
      Reggel kilenc órakor
      Halva viszik haza.Megjegyzés

240. Sági bíró leánya – Mg 2043 I kk.

            Adattárunkban őrzött további öt változata Menyőből (10678). Nádasdról (Mg 2042 II ii), Sámsonból (Mg 708 d), Varsolcról (Mg 1974 I y) és Vérvölgyről (Mg 2096 I h) való.

            Variánsai a szakirodalomban: Bartók 176 a–b. sz.; Kodály–Vargyas 183. sz.

            Szövege régi stílusú népballada. Változata e kötetben: 113. sz., 1. ott a jegyzetet.

            a, Nádasdon 1971. III. 24-én Balla Julianna (19) a következő változatot adta elő (Mg 2042 II ii):

CSÁKI BíRÓ LEÁNYA

1. – Jó estét, jó estét,

   Csáki bíró asszonyom!

   Talán mát alszik is az

   Én kedves galambom?

 

 2. – Alszik már, alszik már

    Csöndes nyoszolyában,

    Be is takarózik

    Selyempaplanával.

 

3. – Költse fel, költse fel,

    Küldje el a bálba!

    Mondja meg néki, hogy

    Babája hívatja.

 

4. – Kelj fel, lányom, kelj fel,

    Menjél el a bálba,

    Kordovány csizmádat

    Húzd fel a lábodra!

 

5. Kordovány csizmádat

    Húzd fel a lábodra!

    Tíz pár arany gyűrűd is

    Húzd fel az ujjodra!

 

6. – Jó estét, jü estét,

    Álnok, mért hívattál?

   – Gyere, ülj le mellém,

   Majd megmondom mindjárt.

 

7. – Húzzátok, cigányok,

    Estétő reggelig!

    Csáki bíró Juliska

    Ne pihenjen addig.

 

8. – Eressz ki, eressz ki

    Egy kicsit hűtőzni,

    Kordovány csizmámból

    A vért hadd öntsem ki!

 

9. – Kordovány csizmádból

    A vért nem öntöd ki,

    Tíz pár aranygyűrűd is

    Ujjodra fog hűlni.

 

10. – Átkozott az apa,

     Százszorta az anya,

     Ki egyetlen lányát

     Bálba elbocsátja.

 

11. Este elbocsátja

      Reggelig nem látja,

      Reggel nyóc órakor

      Halva viszik haza.

 

12. – Nyisd ki, anyám, nyisd ki

     Leveles kapudat,

     Hadd vigyék be rajta

     Egyetlen lányodat!

 

13. Csáki bíró Juliska

      Már el van temetve,

      De az ő szép neve

      Nincsen elfelejtve.

 

            b, Varsolcon 1970. XII. 12-én Domokos Ferencné Bálint Sáritól (59) az alábbi variánst gyűjtöttem (Mg 1974 I y):

CSÁKI BíRÓ LEÁNYA

1. – Jó estét, jó estét,

    Csáki bíró asszonyom!

    Talán le is feküdt már

    Az én drága galambom?

 

2. – Lefeküdt, lefeküdt

    Aranynyoszolyába,

    Piros bársony paplannya

    Be is van takarva.

 

 

 

 

3. Kőccse fel, kőccse fel,

    Kűggye jel a bálba!

    Piros bársonycipőjét

    Húzza ja lábára,

    Tíz pár aranygyűrűjét

    Húzza jaz ujjára!

 

4. – Jó estét, jó estét,

    Csaplárosné asszonyom!

    Hol van az a két legény,

    Aki ide hívatott?

 

5. – Kerüljön előre,

    Üljön a lócára!

    Osztán az a két legény

    Ráint a cigányra:

 

6. – Húzzátok, cigányok,

    Estétől reggelig!

    Csáki bíró leánya

    Hadd mulasson hajnalig.

 

7. – Eressz ki, eressz ki,

    Eressz ki hűtőzni,

    Piros bársonycipőmből

    Vért kiereszteni!

 

8. – Ne menj ki, ne menj ki,

    Mert meghűtöd magadat!

    Tíz pár arany gyűrűd is

    Az ujjodra ragad.

 

9. – Átkozott az apa,

    Százszorta jaz anya,

    Ki egyetlen leányát

    Táncra jelbocsátja,

 

10. Este jelbocsátja,

     Reggelig nem látja,

     Reggel is nyóc órakor

     Halva megtalálja.

 

11. Harangoznak délre,

      De nem az ebédre.

      Csáki bíró leányát

      Most teszik a földbe.         

           

A 3. vsz. 5–6- sorával megismétlődött a dallam 3–4- sora.

(Almási 1979: 310-312.)

 

A hivatkozás feloldásához: Hivatkozott irodalom.