Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Rózsa Sándor két szép leány ölében


Gyűjtő: Rédiger Ödön
Gyűjtés ideje: 1896. augusztus vége–szeptember eleje
Gyűjtés helye: Székelykeresztúr
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 426/238. sz.
Forrás:

A bözödi unitárius papné versgyűjteményéből.


Szöveg

(romlott rövid változat)

1. Rózsa Sándor két szép leány ölében,
Ezek adják a zsandárok kezébe.

2. Rózsa Sándor nem veszi ezt tréfára,
Kiugrat a hortobágyi pusztára.
Lova lába megbotlott egy gödörbe,
Ott megfogta kilenc zsandár fektébe.

3. Rózsa Sándort kocsiba lekötözték.
– Arra kérem zsandárkáplár uramat,
Engedje fel bár az egyik karomat,
Hogy fogjam meg még egyszer a lovamat.

4. Rózsa Sándor nem kell neked paripa:
Készen van az akasztófa számodra.1Megjegyzés

1. A bözödi unitárius papné versgyűjteményéből. 1875 táján énekelték.

(Kanyaró 2015: 426.)

 

238. Rózsa Sándor két szép leány ölében (Székelykeresztúr–Bözöd)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 18. csomag. (Bűntény- és betyárballadák Kanyaró Ferenc másolatában, 14. lap)

238.1. A ballada eredeti lejegyzése Rédiger Ödön kézírásában: MUEKvGyLtár 50. csomag.
 Rédiger Ödön magyarázó jegyzetet csatolt a leírt szöveghez: „E 2 darabot [a másik Váradi balladája. L. a Történeti énekek 196. számú adatát és annak jegyzetét] keresztúri utamban írtam le Bözödön a pap[n]ál egy versgyűjteményből, mit az odavaló papnénak, mint egykori szép leánynak egy kereszturi deák ajándékozott. A gyűjtemény kézirat. A kérdő jelek helyébe a vén asszony dictálása után leirt »Rózsa Sándor «-ból az illető rész teendő.” Az említett kérdőjelek a töredék legelején vannak, utánuk következik maga a szöveg, melyet Kanyaró változtatás nélkül másolt át. A töredék kiegészítésére nem tett kísérletet, a kérdőjelek helyére nem illesztette be a Rózsa Sándorballada szabédi változatának megfelelő részét, ahogy Rédiger Ödön javasolta. Rédiger minden bizonnyal időmegtakarítás miatt nem másolta le a ballada elejét. Kanyaró, valószínű, megfeledkezett tanítványa fi gyelmeztetéséről, de az is lehet, hogy nehezen talált volna olyan szövegrészt a szabédi változatban, mely beilleszthető lett volna a székelykeresztúri szövegbe. (Lásd a jelen fejezet 235. számú adatát és jegyzetét)

238.2. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 391. lap. Ismeretlen kéz írása.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 750.)