Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Rózsa Sándor


Gyűjtő: Rédiger Ödön
Gyűjtés ideje: 1896-07-27
Gyűjtés helye: Szabéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 421-422/234. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Dimény Mózesné Szabó Anna, 69 évesSzöveg

1. Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli,
Harminchárom lovas zsandár keresi.
Rózsa Sándor azt nem vette tréfára,
Felugrék a Bársony nevű lovára.

2. Korcsmárosné, adjon isten jó napot!
Nem voltak itt a rossz kutya zsandárok?
– Nem voltak itt azok a rossz zsandárok,
Most mentek el a szegedi betyárok.

3. Korcsmárosné, nékem halat süssön kend,
A hal mellé citromos bort tegyen kend.
A szolgálót istrázsának tegye kend.
Mindenfelé vigyázni kell, hallja kend!

4. Rózsa Sándor a hal mellé sem üle,
Két szép léányt szorongat az ölébe.
Egyszer fut a szolgáló nagy ijedve:
– Jő alulról kilenc zsandár sietve.

5. Rózsa Sándor ezt sem vette tréfára,
Felugrott a Bársony nevű lovára.
Felugrott a Bársony nevű lovára,
Elnyargalt az ámérityi1 pusztába. ||

6. Lova lába megbotlott egy gödörbe,
Ott lepte meg kilenc zsandár fektibe.
– Arra kérem a jó zsandár urakat,
Engedjék fel bár az egyik karomat.

7. Engedjék el bár az egyik karomat,
Hogy fogjam meg még egyszer a lovamat.
– Rózsa Sándor, nem kell neked paripa:
Készen áll az akasztófa számodra.

*

1. A várkapu nyitva van,
Rózsa Sándor fogva van.
Oda méne az anyja:
– Sándor fi am, gyer’ haza!

2. – Édes anyám, édesem!
Van-é nékem fehérem?2
Ha nincs nékem fehérem,
Küldek egy párt véresen.Megjegyzés

1. Az első szakban is egy fölösleges sorban: Elnyargalt az ámérityi pusztába.
2. Fehérruha

(Kanyaró 2015: 422.)

234. Rózsa Sándor (Szabéd)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 18. csomag (Bűntény és betyárballadák Kanyaró Ferenc másolatában)

234.1. A ballada eredeti lejegyzése Rédiger Ödön kézírásában: MUEKvGyLtár 18. csomag (Rédiger Ödön szabédi gyűjtése, 1896. július 27. 7–9. lap.
 Erősen romlott szöveg, melyet Kanyaró igyekezett közlésre alkalmassá tenni: több helyen is belejavított a szövegbe, s nem mindenhol volt a legszerencsésebb a beavatkozása. A ballada érthetősége miatt betoldott egy strófát a típusnak egy másik változatából. Az énekes bizonytalanságát jelzi az is, hogy a ballada végére odakeveredett a Verekedés fog lenni típusú balladák egészen más ritmusú két strófája.

Rózsa Sándor

Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli.
33 lóvas zsandár keresi.
R. S. ezt aztnem vette tréfára
Felugrék a Bársony nevű lovára. |
S elnyargalt az ámérityi korcsmába. [Ezt a sort Kanyaró kihagyta.]
„Korcsmárosné adjon isten jó napot
Nem voltak itt azoka kutya zsandárok? Nem voltak itt a rossz kutya zsandárok?
Nem voltak itt a zsandárok; Nem voltak itt azok a rossz zsandárok
Most mentek el a szegedi betyárok. |
Korcsmárosné nékem halat süssön ke! kend
A hal mellé czitromos bort tegyen ke. kend
A szógálót istrázsának tegye ke kend
Mindenfelé vigyázni kell, hallja kend. |[Kanyaró betoldása]
R. S. a hal mellé sem űle:
Két szép leányt szorongat az ölibe.
Egyszer fut a szógáló nagy ijedve:
alulról 9 zsandár sietve. |
R. S. ezt nem sem vette tréfára
Felugrott a Bársony nevű lovára
Felugrott a Bársony nevű lovára, [Kanyaró betoldása]
Elnyargalt az Ámérityi pusztába |
Lóva lába megbotlott egy göderbe,gödörbe
Ott lepte meg 9 zsandár fektibe.
/ - Arra kérem a jó zsandár urakat,
Engedjék fel bár az egyik karomat. |
Engedjék fel bár az egyik karomat,
Hogy fogjam meg még egyszer a lovamat. [A négy sor Kanyaró betoldása]
Rózsa Sándor, nem kell neked paripa:
Készen áll az akasztófa számodra. |
A vár kapu nyitva van
R. S. fogva van.
Odaméne az anyja
„Sándor fi am gyer haza.” || |
„Édes anyám édesem
Van-é nékem fehérem.
Ha nincs nékem fehérem
Küldek egy párt véresen.

234.2. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2015: 390. lap. Ismeretlen kéz írása.

234.3. A ballada nyomtatásban: KANYARÓ Ferenc–RÉDIGER Ödön–OLOSZ Katalin 2009: 62–63/7. sz. és 145–146/7. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 747–748.)