Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Repülj, madár, repülj


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1976-10-18
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1979
Megjelenés helye: Ráduly 1979: 78/ 19. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Majlát Józsefné Ötvös Sára, KibédSzöveg

1.    Repülj, madár, repülj, ződ erdőn keresztül,
       Szóljál bé a jó anyámhoz, csak ő van egyedül.

2.    Ha kérdi, hogy vagyok, mondd meg, hogy rab vagyok,
       S a vásárhelyi rabfegyház vaságyán hervadok.

3.    Nem is az a legény, aki gyócsingbe jár,
       S nem fekszik az én ágyamba minden kapcabetyár.

4.    Mer az én ágyamba széna, szalma vagyon,
       S minden széna-, szalmaszálon piros rózsa vagyon.Megjegyzés

    19. Repülj, madár, repülj
    Vargyas Lajos a rabénekeket összevont csoportban tárgyalja, mivel „a rab-énekek nem alkotnak egyetlen, kialakult típust, meghatározott cselekménnyel, hanem sok-sok motívumot [tartalmaznak], amiből minden alkalommal új sorozat alakult” (Vargyas, II. 744-745.). Rabénekeink tahát könnyen változó szerkezetű balladás dalok, amelyek másutt Európában nem ismeretesek. Ugyancsak Vargyas írja: „Nagy költészet, amely széles skáláját fogja át az emberi szenvedésnek, a kétségbeesésnek, a dacos lázadásnak, a hatalom leleplezésének és a halál előtt való végső megrendülésnek” (Vargyas, II. 744.). A Repülj, madár, repülj kezdetű rabéneket Seprődi gyűjteménye is tartalmazza (Seprődi 302.; Marosszéki, 426.; ESzD, 62.). Vargyas Lajos összesen 62 variánsát jelzi (Vargyas, II. 723.). Három újabb kibédi változata: Ráduly, 46-48. sz.
    Ötvös Sára egész fiatalon tanulta a kibédi öregektől. A szülei is tudták, gyakran énekelték. Az ilyenszerű dalok keletkezéséről ezt mondta: „Régebb akik voltak a börtönbe, hazakerültek, hát mind ilyeneket fúttak. Énekelték a rebéletjeket. Ezeket ott benn a börtönbe tanolták, ott rakták össze rabokul együtt.”
    A balladát a kibédi lakodalmakban ma is gyakran fújják (főleg az öregek szeretik). Újabban tankönyveink is tartalmazzák, s ez nagyban meggyorsította a fiatalok körében a szöveg uniformizálódását.
    A rabének Ötvös Sára által ismert változata javarészt megegyezik a Kibédi népballadák 46. sz. variánsával, mindössze néhány szónyi eltérés mutatkozik. Az újraénekeltetés során adatközlőnk semmit sem változtatott a szövegen.
    Dallama régi stílusú.

(Ráduly 1979: 128.)