Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Porzik a brassai utca


Gyűjtő: Barabás István
Gyűjtés ideje: 1895
Gyűjtés helye: Sepsikálnok
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 437/249. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Porzik a brassai utca,
Mikor végig megyek rajta.
Egyszer csak azt veszem észre:
Kilenc zsandár áll előmbe.

2. – Zsandár urak, mit akarnak?
Talán vasazni akarnak?
– Nem akarunk mi vasazni,
Szilaj csikót kantározni.

3. – Szilaj csikó nem eladó,
Nem es zsandár alá való;
Mert ha zsandár arra ülne,
Még a madár es rab lenne.

4. Brassó alatt van egy erdő,
Van es abban betyár kettő.
Viselik a gyolcs ing-gatyát,
Alatta sarkantyús csizmát.1Megjegyzés

1. A két első sort lásd Arany–Gyulai: Népkölt. gyűjt. II. 161; Erdélyi: Népdalok és mondák, II. 124. Az 1-ső és 2-ik strófát vesd össze Erdélyi Népdalok stb. 3. strófa, szintén más változatban megvan Erdélyinél I. 205. l. A 4-ik strófa két első sorát ugyanitt 216. – Még meg kell jegyeznem: e költemény jellemző példáját mutatja, mint kezd a ballada népdallá átalakulni.

(Kanyaró 2015: 437.)

249. Porzik a brassai utca (Kálnok)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 51. csomag. Ismeretlen kéz írása, Kanyaró Ferenc autográf lábjegyzetével. A jegyzet csaknem szó szerint megegyezik az előbbi balladához fűzött irodalmi utalásokkal.

249.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag. (Barabás István gyűjteménye, 8. lap, X. sz.) A másolat megegyezik az eredeti lejegyzéssel, csupán az első strófa utolsó sorában változtatott meg egy szót Kanyaró. (Kilenc zsandár áll előttem előmbe.)

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 752.)