Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Pénteken jó reggel


Gyűjtő: Weisz Mór
Gyűjtés ideje: 1898-12-27
Gyűjtés helye: Várfalva
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 182/34. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Gadó Boriska, 76 évesSzöveg

Pénteken jó reggel olyan álmot láttam,
Vasárnap jó reggel fejemen történék.
Felmenék kertembe, lenézék kertemből,
Szebbik rózsafámnak lehajlott az ága,
Napkelettől fogva napnyugotig hajlott.
Akkor az én szívem gyászba felöltözött.
Odagyű édesem, azt kérdi éntőlem:
Mért sírsz én édesem?
Nem sírok édesem, csak fáj az én szívem,
Azt sem tudom, kiér’, azt sem tudom miér’,
Talán én érettem? Találád édesem.
Azt engedje Isten, mikor lesétálak,
Ajtód előtt lássam gyászos koporsódat.
Abba benne lássam szép fehér testedet,
Két fehér karodba két aranyperecet,
A papot s a mestert az fejednél lássam.
Én nem azért kértem, szívem, halálodat,
Hogy meguntam volna veled lakásomat,
Ha velem nem töltöd semmi jó kedvedet,
Mással se tölthessed semmi örömödet.Megjegyzés

34. Pénteken jó reggel (Várfalva)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 18. csomag. Weisz Mór V. o. gimn. tanuló kézírása, Kanyaró Ferenc
autográf bejegyzésével és javításaival.
 A gondosan letisztázott ballada szövegét néhány helyesírási hiba javításától eltekintve változtatás nélkül közöljük. A kis számú helyesírási eltérés okán nem tartottuk szükségesnek az eredeti lejegyzést jegyzetben közölni. Weisz Mór 12 darabot számláló gyűjtésének végén közli, hogy „Ezeket Gadó Boriska tollbamondása után leírta Várfalván, 1898. december 27-én Weisz Mór V. gymn. tanuló.” A ballada szövege mellett Kanyaró piros ceruzás bejegyzése: „76 év”. Minden bizonnyal az adatközlő életkorára utalt a bejegyzés, Kanyaró ugyanis többször emlegette az „öreg Gadónét”, aki fiatalabb korában sokat tudó, jó énekes hírében állt. – A balladának másolatát nem találtuk a Kanyaró-hagyatékban.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 619.)