Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Pápainé I.


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1969
Gyűjtés helye: Visa
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 448/154. sz.

Szöveg

Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út,
Amelyiken kilenc betyár elindult.
Lépik egyet, lépik kettőt, hejde, meg-megáll,
Csaplárosné udvarába besétál.

„Csaplárosné, adjon Isten jó estét!”
„Adjon Isten, kilenc betyár, szerencsét!”
„Csaplárosné, ne kívánjon szerencsét,
Még ma éjjel magába ütjük a kést!”

„Maris lányom, eridj le a pincébe,
Bort hozzál fe az aranyos icébe!”
„Csaplárosné, nem kell nekünk a maga bora,
Csak a lelkét tegye ki az asztalra.”

Csaplárosné mikor ezt meghallotta,
A két kezét a fejére kapcsolta:
„Jaj, Istenem, én Istenem, hogy kell meghalni,
Hogy kell nekem három árvát itt hagyni!”


Megjegyzés

Kezdősora azonos a Barna Jancsi balladája indításával és ugyanez a kezdet más balladákban is szerepel. Erdélyben még ma is elég gyakori. Egy változatát a mezőségi Szásznyíresről a dési Cichegyre áttelepültek legifjabb nemzedékétől is lejegyeztük 1925 táján.

Gragger 206. — Csanádi—Vargyas 558—60. — Ortutay—Kriza 712, 784.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 638.)