Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Nóta Molnár Jánosról


Gyűjtő: Kós Károly
Gyűjtés ideje: 1938
Gyűjtés helye: Sepsiszentkirály
Közlő: Konsza Samu
Közlés ideje: 1957
Megjelenés helye: Konsza 1957: 219/150. sz.

Szöveg

– Nyócat ütött már az óra,
Mónár János, indulj sóra.¹

– A szentkatolnai hídnál
Nyóc pallajás² engem ott vár.

A puskája megkeccene,
Golyóbissa engem ére.

– Mónár János, mit gondoltál,
Mikor a sóra indultál?

Én egyebet nem gondoltam.
Szerencsétlen úton jártam.
–   –   –   –   –   –   –   –   –   –
Mónár János jó ember volt,
Felesége hóhérja volt.Megjegyzés

1 Sóra: sóért. (A múlt század első felében Erdélyben a sótermelés és a sóeladás osztrák
kincstári kiváltság volt, s éppen ezért, a kincstár jövedelmének növelése érdekében, a só
árát nagyon felemelték. Ilyen körülmények között virágzott fel Háromszéken a sócsempé-
szés, az olcsó moldvai só behozatala Erdélybe. Molnár Jánost, miként e ballada tanúsítja, a
határőrök lőtték le sócsempészés közben. A ballada utolsó versszaka feltehetőleg úgy értel-
mezendő, hogy a hős vesztét a felesége okozta, mivel – az első versszakban – a csempé-
szésre bizonyára ő biztatta.
2 Pallajás: határőrkatona. (Román plăieş.)

(Konsza 1957: 219.)