Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Nóta Balog Józsiról


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Udvarhelyszék
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 1863
Megjelenés helye: Kriza János 1863: 107-108/246. sz.

Szöveg

Balog Józsi, mit gondolál,
Mikor a sóra indulál?
Én ėgyebet nem gondoltam:
Szėrėncsétlen úton jártam.

Balog Ferencz mét engedéd,
Fiad sóra mét eresztéd?
Lásd gyermeködöt elvesztéd:
Szüved nagy bánatba ejtéd.

Balog Ferenczné édösanyám!
Édös jó nevelő dajkám!
Jobb lėtt vóna küs koromba
Zártál vóna kopossómba.

Dógom igy nem történt vóna:
Szüved bánatba nem vóna;
Ėgy küs ėcsém mėgkönyveze,
Fegyver között kikésére.

Ingöm arra kénszeritte,
Szójjak bárcsak kettőt vele;
Én szólanék, de nem tudok:
Fegyver között most mėghalok. –

Mindėn tisztök mėgengettek,
Csak az ėgyik nem engedėtt,
Neki ės van négy árvája,
Jussanak azok ės arra.

. . . . . . . . . . .

Szilvafák alatt feküttem,
Három medvével küzdöttem,
Letörék a csűröm szarva
Rėttėnetės halálomra.

Kelemėn ur nem engedte, –
Ágya mėg az isten érte –
Szülőimet mėgrekeszté,
Halálomra nem ereszté.

A Pojána úttya széjin:
Vér buzog fėl a főd szényin;
Ha kérdik, hogy micsoda vér,
Mondjátok, hogy ártatlan vér.

Balog Józsi vérontása
Sok nemzetnek könnyhullása,
Az ő véletlen halála
Lėtt mindėnėk példájára.

Kár vót mėghalni szėgénynek,
Szėgény – ép, szép, jó legénynek,
Vége van az életinek,
Vége az én énekömnek.Megjegyzés

246. Nóta Balog Józsiról. E nagyon elterjedt nótának egy nemrég kapott változata szerint a harmad versszak két utóbbi sora így van:

Születésemnek örültél,
Kénos halálra neveltél.

A 6. és 7. versszak így hangzik:

Egész főrend megengede,
Csak obester nem engede,
Neki es van négy gyermeke,
Az es eljuthat ezekre.
Szilvafák alatt feküdtem,
Három medvével küszködtem,
Akkor megláttam halálom,
Barátimtól elválásom.
Három papnak könyörgése
Nem hallék fel az egekbe,
Letörött a csűröm szarva,
Rettenetös halálomra.

(Kriza János 1863: 530-531.)