Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Nem loptam én életemben


Gyűjtő: Gombos János
Gyűjtés ideje: 1896-03-30
Gyűjtés helye: Etéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 415-416/228. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Nem loptam én életembe,
Csak egy csitkót Debrecenbe.
Mind a négy lába szárcsa volt,
Kantárszára hat sor gyöngy volt.
Angyalom!

2. Kettőt adtam a bírónak,1
Hármat a szabadítómnak,
Hogy hamarébb szabaduljak,
Haza felé elinduljak.
Angyalom!

3. Elindultam haza felé,
Kilenc csöndőr állott elé.
Azt kérdezik, mi a nevem,
Hol az utazólevelem?
Angyalom!

4. – Csöndőr urak! Álljanak meg:
Mellényemet gomboljam meg!
Mellényemet meggomboltam,
Revolverem elékaptam.
Angyalom!

5. Revolverem elé vettem,
Három csöndőrt főbe lőttem.
Három csöndőrt főbe lőttem:
– Itt az utazólevelem!
Angyalom! ||

6. Én istenem, mit csináljak:
Elfussak-é vaj megálljak?
Ha elfutok, főbe lőnek;
Ha megállok, megkötöznek.
Angyalom!

7. Megállottam, megkötöztek,
Rögtön a festrumra vittek.
Zireg-zörög a vasajtó:
Talán jön a szabadító.
Angyalom!2Megjegyzés

1. Ti. a gyöngyből két sort
2. A dallam azonos volta miatt még több strófát zavarnak ide. „Csöndőr urak mit akarnak” (lásd hátrább), „Sárga csitkó nem eladó” (uo.) és „Dombon van a rózsám háza” kezdettel. (Az utóbbit csak az imént közöltük. [a szabédi változatban]

(Kanyaró 2015: 415-416.)


228. Nem loptam én életemben (Etéd–Székelykeresztúr)
Lelőhely: EA 2276: 200–201. lap, 143. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

228.1. A ballada eredeti lejegyzése: AKKvár–MsU 2293: 34. lap. Gombos János kézírása. A balladát Gombos János Székelykeresztúron jegyezte le egy 16 éves etédi leánytól, aki a diák szüleinél szolgált Székelykeresztúron. Ez az információ nem szerepel a ballada kéziratán, Kanyaró Ferencnek egy későbbi, 20. század eleji feljegyzéséből tudjuk (L. AKKvár–MsU 2293: 94). Az eredeti lejegyzésben a ballada hét versszaka után még további három következik (8–10.):

8. Csöndör urak mit akarnak?
Talán vasazni akarnak?
Mi vasazni nem akarunk
Sárga csitkot kántározunk, angyalom.

9. Sárga csitkó nem eladó,
Nem is csöndör alá való!
Ha a csöndör lovon ülne
Még a madár is rab lenne, angyalom.

10. Dombon van a rozsám háza
Körül fojta azt a zsálya,
Körül fojta nyári szegfű,
Az én rozsám csalfa szívű.

Gyűjtő: Gombos János, a gyűjtés ideje: 1896. március 30.

228.2. A ballada második másolata: MUEKvGyLtár 50. csomag („Tinó és csendőr” téma változatai). Kanyaró Ferenc kézírása. Itt is csak az első hét versszak szerepel, Kanyaró külön lapon jelzi, hogy „egyik változatban még ez új strófákat kapjuk”, és átmásolta azt a három strófát, melyet az 1896-os gyűjteménybe se vett fel. Ebben a másolatban magyarázatát adja a festum szónak: ’vár, erősség’.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 744–745.)