Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Ne sírj, Linám...


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Szabéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 516-517/311. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Ne sírj, rózsám, ne könnyezz,
Ne sírj, ha tudtodra lesz,
Hogy engem a sír fedez:
Mindnyájunknak sorsa ez!

2. Esztendeje lankadok,
Mint a virág, hervadok.
Érzi szívem, nincsen ír
Számomra más, csak a sír.

3. Ha még egyszer erre térsz,
Hazám határára érsz:
Ne szánd fáradságodat,
Keresd fel a síromat.

4. Itt a holtak mezején
Egy új sírban nyugszom én.
Melyik az én sírom itt,
Sírkeresztem megtanít.

5. Rózsa virít mellette,
Azt a hűség ültette.
Szakíts egyet, s emlékezz,
Hogy éltünknek képe ez.1

6. Mondd meg az ifjúságnak,
Ne higgyen a világnak:
Csalfa volt, és lenni fog.
Isten hozzád, légy boldog.2Megjegyzés

1. Így is: Hogy én nékem képem ez.
2. Öreg székely asszonyoktól írták le tanítványaim. Befejezésül még ezt is hozzáadta egyik az utolsó strófa helyett:

Írd fel a sírfámra:
Itt nyugszik egy árva,
Kinek szerelemből
Történt a halála. (Vö. Vadrózsák, I. 223.)

Mint Kováts Károly daloskönyve tanúsítja, Erdélyben már 1837 táján el volt terjedve e szép ének. A két első strófa megvan Bartalus Istvánnál: Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye, III. kt. és Harrach Józsefnél: Magyar Árion. I. 72–73.

(Kanyaró 2015: 517.)

311. Ne sírj, Linám... (Szabéd, Szentgerice)
Lelőhely: EA 2276: 342. lap, 269. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.
 A búcsúzó ének változatait Kanyaró tanítványai két különböző marosszéki faluban írták le. Az egymáshoz közelálló szövegeket Kanyaró összevágta, s ezáltal egy mesterségesen előállított filológiai változatot hozott létre. A Kanyaró-hagyatékban megtaláltuk mind a szabédi, mind pedig a szentgericei változatot, melyeket alább közlünk.

311.1. A búcsúzó ének szabédi változata Rédiger Ödön kézírásában: MUEKvGyLtár 40. csomag. (Rédiger Ödön gyűjtése. 3–4. lap.)

Esztendeje hervadok,
Mint a virág, lankadok.
Érzi szívem, nincs helyén,
Készül számomra a sir.
Ne sírj, Lillám, ne könnyezz,
Ne sírj, mert tudtodra lesz,
Hogy engem a sír fedez.
Ha valaha erre térsz, ||
Falum határára érsz,
Ne szánd fáradságidat,
Keresd fel a síromat.
Itt, az holtak mezején
Egy új sírban fekszem én.
Melyik az én sírom itt,
Sírkeresztem megtanít.
Rózsa virít mellette,
Azt a hűség ültette.
Szakassz rúla, s emlékezz,
Hogy mindnyájunk sorsa ez.
Mondd meg az ifjúságnak:
Ne hidjen a világnak.
Csalfa volt ő, s lenni fog
Isten hozzád, s légy boldog.

Szabéd, 1895/96. tanév. Gyűjtő: Rédiger Ödön. Adatközlő: Dimény Mózesné Szabó Anna.

311.2. A szabédi változat nyomtatásban: KANYARÓ Ferenc–RÉDIGER Ödön–OLOSZ Katalin 2009: 100–101/41. sz. és 187–189/41. sz.

311.3. Az ének szentgericei változata: AKKvár–MsU 2293: 111. lap. – Ismeretlen kéz írása Kanyaró autográf javításaival és jegyzetével.

1. Ne sírj, Linám rózsám, ne könnyezz!
Ne sírj, ha tudtodra lesz,
Hogy engem a sír fedez:
Mindnyájunknak sorsa ez.

2. Esztendeje lankadok,
Mint a virág, hervadok,
Érzi szívem, nincsen ír
Számomra más, csak a sír.

3. Ha valaha erre térsz,
Hazám határára érsz:
Ne szánd fáradságodat,
Keresd fel a síromat.

4. Itt a holtak mezején
Egy új sírban nyugszom én.
Rózsa nyilik mellette
Ezt a hűség ültette.

5. Szakíts, Linám, emlékezz,
Hogy engem a sír fedez:
Mindnyájunknak sorsa ez!

*

Írd fel a sírfámra:
Itt nyugszik egy árva,
Kinek szerelemből
Történt a halála.*
Szentgerice, é. n. [1892–1896 májusa között], gy. n.

„Egy öreg székely asszonytól írta le egyik tanítványom. A befejezést lásd Krizánál: Vadrózsák, I.

223. A két első strófa megvan Bartalus Istvánnál: Magyar népdalok egyet. gyűjt. III. kt. és Harrach József: Magyar Arion, I. 72–75.”

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 785–787.)