Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Most jövök, most jövök


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1980
Gyűjtés helye: Ozsdola
Közlő: Pozsony Ferenc
Megjelenés helye: Pozsony 1984: 114-115/28. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Deme Teréz Búza, 55 éves és Borcsa Anna, 45 évesSzöveg

- Most jövök, most jövök,
Hat lóval, hintóval,
Hat lóval, hintóval,
A János szolgámval,
Hat lóval, hintóval,
A János szolgámval.

Nyisd ki ablakodot,
Asszonykám, csillagom.
- Nem nyitom, nem nyitom,
Nem üsmerlek, ki vagy,
Nem nyitom, nem nyitom,
Nem üsmerlek, ki vagy.

- Hát apád hol vagyon,
Asszonykám, csillagom?
- Apám a városba,
Apró csitkó venni,
Apám a városba
Apró csitkó venni.

- Hát anyád hol vagyon,
Asszonykám, csillagom?
- Anyám a patakon,
Apró gúnya mosni,
Anyám a patakon
Apró gúnya mosni.

- Hát nénéd hol vagyon,
Asszonykám, csillagom?
- Néném a Dunában
Klárisgyöngyöt szedni,
Néném a Dunában
Klárisgyöngyöt szedni.

- Hát bátyád hol vagyon,
Asszonykám, csillagom?
- Bátyám az erdőben
Apró vessző vágni,
Bátyám az erdőben
Apró vessző vágni.

- Amíg visszajövök,
Asszonykám, csillagom,
Kilenc olvasópap
Álljon a fejednél,
Aj, kilenc szál gyertya
Égjen a fejednél.Megjegyzés

28–29. Az ismeretlen udvarló

            Ismeretlen klasszikus balladatípus felbukkanását jelzik a fenti típuscím alatt közölt alkotások. Tartalma és értelme homályos, s ebben a szövegszerkesztésben ismeretlen. Mindkét változat Az eladott leány balladájának közismert strófájával kezdődik (Ortutay–Kríza 1968, 46. sz., Kallós–Szabó T. 1970, 93. sz.). A balladaszövegek magvát Az ügyes házasságtörő asszonyból származó párbeszédek alkotják (Kriza 1863, 9. sz.). A kötetben szereplő 28-as számú ozsdolai variáns egy Erdélyben és Moldvában előforduló átokformulával záródik, mely Faragó József véleménye szerint egy régi balladás búcsúdal átokmotívuma (1977: 511–514).

            A felsorolt három egységből összeötvöződő balladaszöveg végig párbeszédekre épül, s annyira összetömörült, hogy homályos jelentésű töredéknek tekinthetjük. Mégis a változatok patinás nyelvezete, kifejező motívumkészlete Háromszék egykori régi stílusú népballadáinak esztétikai értékeire és minőségére utal. Ezek a töredékek is azt tanúsítják, hogy régi stílusú népballada-költészetünknek itt is éltek egyedülálló szépségei, kivételes értékei, de mire tudatos gyűjtésük és lejegyzésük megindult volna, kirostálódtak a háromszékiek emlékezetéből.

            Töredékességükben is figyelemre méltó változatok. Fennmaradásukban a halottvirrasztón folyó éneklésnek volt nagy szerepe.

 

(Pozsony 1984: 258.)