Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Molnár Bálint


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1988-05-21
Gyűjtés helye: Klézse
Közlő: Pozsony Ferenc
Közlés ideje: 1994
Megjelenés helye: Pozsony 1994: 71-72/ 22. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, KlézseSzöveg

1.    - Fiam, magad, Mónár Bálint,
    Meg ne hallj te Ilonáért,
    Ilonának szépségéért,
    Vékony karcsú derekáért.

2.    Csináltatok aranymalmot,
    Odagyűlnek szép éfiak,
    Oda jöve szép Ilona,
    Oda jöve szép Ilona.-

3.    Csináltatott aranymalmot,
    Meghúzták a nagy harangot,
    Meghúzatták a harangot,
    S odagyűltek szép éfiak.

4.    Né, hol nincsen szép Ilona,
    Né, hol nincsen szép Ilona,
    - Fiam, magad, Mónár Bálint,
    Meg ne hallj te Ilonáért,

5.    Ilonának szépségiért,
    Vékony karcsú derekáért.
    Csináltatok ezüstmalmot,
    Odagyűlnek szép éfiak.-

6.    S meghúzták a nagy harangot,
    S odagyűltek az éfiak,
    Né, hol nincsen szép Ilona,
    Né, hol nincsen szép Ilona.

7.    - Fiam, magad, Mónár Bálint,
    Meg ne hallj te Ilonáért,
    Ilonának szépségiért,
    Vékony karcsú derekáért.

8.    Csináltatunk mármánmalmot,
    Meghúzassuk nagy harangot,
    Meghúzassuk nagy harangot,
    S odagyűlnek szép éfiak.-

9.    Csináltattak mármánmalmot,
    Csináltattak mármánmalmot,
    Hóté tevé ő es magát,
    Hóté tevé ő es magát.

10.    Meghúzatták nagy harangot,
    Meghúzatták nagy harangot,
    Kiszökék e szép Ilona,
    Kérdi-kérdi a szomszédját:

11.    - Te jó szomszéd, te jó szomszéd,
    Valyon kinek harangoznak?
    - Meghót, meghót Mónár Bálint,
    Meghót, meghót Mónár Bálint.-

12.    Bé es mene az anyához,
    Mingyá azt mondja anyjának:
    - Anyám, anyám, édesanyám,
    Nem engedett csudájára,

13.    Nem engedett csudájára,
    Engedjen el halálára,
    Meghót, meghót Mónár Bálint,
    Meghót, meghót Mónár Bálint.

14.    - No, há mehetsz, szép Ilona,
    S a Bálintnak csudájára,
    S a Bálintnak csudájára,
    Csudájára, halálára.-

15.    Elment, elment szép Ilona,
    Ni hol nézé Bálint anyja,
    Ni hol nézé Bálint anyja,
    Úgy jő, úgy jő szép Ilona.

16.    - Fiam, fiam, kedves fiam,
    Ni hol most jő szép Ilona,
    Ni hol most jő szép Ilona,
    Neked véletlen halálodra.

17.    Teszed hóté te magadot,
    Szemedet tartsd pillantólag,
    Szemedet tartsd pillantólag,
    S a szájadat mosolyólag.

18.    S a szájadat mosolyólag,
    S a lábadat felugrólag,
    S a lábadat felugrólag,
    S a kezedet ölelőleg.-

19.    Csak beére szép Ilona
    Csak beére szép Ilona
    Imádkozik a lábánál,
    S nézé, nézé Mónár Bálintot.

20.    Neki szeme pillantólag,
    S a szája áll mosolyólag,
    S a két lába felugrólag,
    S a két keze ölelőleg.

21.     Bálint Mónár felugora,
    Felugródék, fel es szökék,
    Megölelé szép Ilonát,
    Megölelé szép Ilonát.

22.    Né hol megfogták szép Ilonát,
    Úgy megfogták mint a rókát,
    Többet haza nem engedték,
    Többet haza nem engedték.Megjegyzés

Dallama 2. sz. dallamára.

 

    A csodahalott
    Egy-két felvidéki töredékes adaton kívül csak Erdélyben és Moldvában gyűjtötték össze változatait (Vargyas 1976. II. 467.). Faragó egy lészpedi változatát közölte (Faragó - Jagamas 1954. 159-161.). Szegő Júlia Külső-Rekecsinben rögzítette (1988. 60-62.). Kallós Lészpeden, Rácsilán és Klézsén bukkant rá (1970. 413-428.). Ugyanő közölte Szályka Rózsától gyűjtött variánsát (1973. 57-58.). Hodorog Luca a 2. sz. dallamára énekelte.

(Pozsony 1994: 254.)