Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Molnár Annának a férje


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1978-01-05
Gyűjtés helye: Gyimesfelsőlok
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 97-99/5. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Albert Mátyásné Tamás Katalin, 65 évesSzöveg

Molnár Annának a férje
Elment egyszer az erdőbe.
Otthon maradt Molnár Anna
S a bölcsőbe a kis fia.

Bement hozzá egy katona.
– Gyere velem, Molnár Anna,
Veszek neked selyem szoknyát,
S a lábodra piros csizmát!

– Elmegyek én, jó katona,
Elmegyek én, jó katona.

Elindula Molnár Anna,
Mentek, mentek hosszú útra.
Bémenének egy erdőbe,
S leültek egy fa tövébe.

– Ülj le ide, Molnár Anna,
De fel ne tekints a fára!
Nézz fejembe Molnár Anna –
Arra kérte a katona.

Nézegetett Molnár Anna,
De elaludt a katona.
Molnár Anna feltekintett
A nagy fának tetejére.

Kilenc kislány ott fityege,
Felakasztva mind a kilenc.
Meg es jedett Molnár Anna,
Eszibe jutott kisfia.

Könnyei kezdtek hullani
A katona orcájára.
Felébredett a katona,
Rászólott, hogy: – Mit sírsz, Anna?

– Nem sírok én, dehogy sírok,
Harmat cseppent le a fáról.

Felkelt onnan a katona.
– Gyere te is, Molnár Anna,
Mássz fel erre a nagy fára!
– Nem tudok én fára mászni.

– Májsz fel, Anna, gyorsan májsz fel!
– Felmászok én, jó katona,
Csak mutasd meg, hogy csináljam.

S elindult a jó katona,
Hogy májszon fel a nagy fára,
S visszaesék fényes kardja.

S Molnár Anna felragadá,
A katona fejit lecsapá.
– Így kell neked, jó katona.

Molnár Anna felőtözék
A katona dolmányába,
Hazamene vacsorára
Jámbor ura szállására.

– Hallod-e te, jámbor gazda,
Adjál szállást éjszakára!
– Nem adhatok, jó katona,
Elhagyott a feleségem.
Síró fiam a bölcsőbe,
Úgy sem pihenhetsz te tölle.

– Nem baj az má, jámbor gazda.
Elévette pénztárcáját,
Odaadott húsz forintot.
– Hozzál nekem, jámbor gazda,
A kocsmából egy kupa bort!

Elmene a jábor gazda.
S míg a gazda odajára,
A dolmányát kigombolá,
Síró fiát megszoptatá.

Kicsi fia elaluvék,
Mint a bunda, úgy nyugovék.
Hazament a jámbor gazda,
Csudálkozék, mi az oka,
Hogy úgy alszik a kisfia.

Vacsoráltak s borozgattak.
Megszólalt a jó katona:
– Jámbor gazda, mit is szólnál,
Feleséged visszajőne,
Megszidnád-e, megvernéd-e?

– Meg se szidnám, meg se verném,
A szemire meg se vetném,
Csak még egyszer itthon lenne,
Hogy fiamnak anyja lenne.

S levetkezék Molnár Anna,
S megismeré jámbor gazda,
S lefekteté s betakarta,
Soha többet fel se hozta.Megjegyzés

  Korábban Az elcsalt menyecske (Vargyas Lajos II. 44.), legutóbb Az elcsalt anya típuscímen (Faragó József 1998. 206. 40.) közölték e balladát.
  Vargyas Lajos (II.50.) 74 változat lelőhelyét sorolta fel. Csíkból a következő helységek szerepelnek: Borszék, Csíkmadaras, Gyergyóditró, Gyergyószentmiklós, Gyimesfelsőlok, Gyimesfelsőlok–Sántatelek 2, Gyimesközéplok–Bükkhavaspataka, Gyimesközéplok–Jávárdipataka, Gyimesvölgye–Hidegség, Gyimesvölgye–Récepatak, Gyimesvölgye–Magyarcsügés, Szárhegy, Tekerőpatak.
  A fentieket még 27 régebbi és újabb adattal egészítettük ki. (Albert Ernő 1989. 151–152.)
  Újabb közlések: 1–5. Ág Tibor―Sima Ferenc―Mórocz Károly 1979. 20:2. és 4 lelőhely (402:2.j.).; 6–11. Pozsony Ferenc 1984. 239.; 12–17. Szegő Júlia 1988. 63–77:24–29.; 18–19. Albert Ernő 1989. 59–68:7–8.;  20–21. Seres András―Szabó Csaba 1991. 209:144., 211:146.; 22. B. Kovács István 1994. 240:1.; 23. Pozsony Ferenc 1994. 31:2.; 24. Zsók Béla 1995. 31:10.
  Az eddigi változatok, prózai szövegekkel együtt az itt közölt 3 balladával 128-ra emelkednek.
  Vargyas Lajos a ballada francia eredetét bizonyította (II. 54–64.); összesen 600 francia, olasz, portugál, spanyol, angol, holland, német, dán, svéd, norvég, lengyel, szlovák-morva, román, délszláv e típusú ballada adatait közölte.
  A ballada fa alatti jelenete és a fejbenézés motívuma megtalálható számos keleti, szibériai nép költészetében, ami annak a bizonyítéka, hogy a franciáktól átvett balladába „beillesztettük a keleti hősénekből származó elemet, a fa alatti pihenőt a rajta felakasztott korábbi áldozatokkal” (Vargyas Lajos 1994. 172:19.). Legutóbb Faragó József újabb adatokkal gazdagította az eddigi kutatások eredményeit. (1998. 302–303.)
  Özv. Márton Ferencné Ádám Terézia 61 éves korában mondotta 1973. augusztus 16-án: „Akkorjában, mikor gyermekek vótunk, nagyon forgott, ugye. Azok elhaltak, akik olyan öreg nénik, akik énekelgették, ugye…, ezelőtt ez vót a nóta.”

(Albert Ernő 2004: 304.)