Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Molnár Anna


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1979
Gyűjtés helye: Ozsdola
Közlő: Pozsony Ferenc
Megjelenés helye: Pozsony 1984: 74-77/7. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Szávuj Róbertné Deme Margit, 39 évesSzöveg

- Jó napot, te Mónár Anna,
Jó napot, te Mónár Anna.
- Adjon Isten, vitéz uram,
Adjon Isten, vitéz uram.

- Gyere velem, Mónár Anna,
Gyere velem, Mónár Anna.
- Nem megyek én, vitéz uram,
Nem megyek én, vitéz uram.

Kicsi fiam a bőcsűben,
Kicsi fiam a bőcsűben,
Mónár gazda jaz erdőben,
Mónár gazda jaz erdőben.

El is mene Mónár Anna,
El is mene Mónár Anna.
- Hallod-e, te Mónár Anna,
Hallod-e, te Mónár Anna,

Üljünk le mü nagy fa alá,
Üljünl le mü nagy fa alá.
Matass egyet a fejembe,
Fel ne tekints az egekbe.

Csak felnéze ő az ágra,
A burkus fán hát mit látott:
Emberfejvel tele vagyon,
Emberfejvel tele vagyon.

Eszibe jutott jámbor ura,
Jámbor ura s kicsi fia,
Hull a könnye, aj, Annának,
Hull a könnye, aj, Annának.

- Hallod-e, te Mónár Anna,
Hallod-e, te Mónár Anna,
Mi csepegett az arcomra?
- Burkus fának a harmatja.

- Hallod-e, te Mónár Anna,
Hallod-e, te Mónár Anna,
Menj fel erre burkus fára,
Menj fel erre burkus fára!

- Nem próbáltam, vitéz uram,
Nem szoktam én fára mászni.
Nem szoktam én fára mászni,
Szőnyegen szoktam sétálni.

Mutassa meg, vitéz uram,
Mutassa meg, vitéz uram,
Meg kell engem tanyítani,
Meg kell engem tanyítani.

Vitéz uram felindula,
Éles kardja visszahulla,
Vitéz uram felindula,
Éles kardja visszahulla.

Mónár Anna nem leve rest,
Mónár Anna nem leve rest,
Kikapta hüvelyből kardját,
Levágta ja vitéz nyakát.

Felöltözik ruhájába,
Felöltözik ruhájába,
Bemene az ő házába,
Bemene az ő házába.

- Jó napot, te mónár gazda.
Jó napot, te mónár gazda.
Mi újság van a faluban,
Mi újság van a faluban?

- Aj nincs egyéb, vitéz uram,
Aj nincs egyéb vitéz uram,
Mónár Anna odavesze,
Mónár Anna odavesze.

- Hallod-e, te mónár gazda,
Hallod-e, te mónár gazda.
Van-e jó bor a faluban,
Van-e jó bor a faluban?

- Itt vagyon, jaj, vitéz uram,
Itt vagyon, jaj, vitéz uram,
Csak nincs itten, ki elmenjen,
Csak nincs itten, ki elmenjen.

- Menj el magad, mónár gazda,
Menj el magad, mónár gazda.
- Én nem megyek, vitéz uram,
Kicsi fiam nem aluva.

Három éve s hat hónapja,
Három éve s hat hónapja,
Feleségem hogy oda van,
Kicsi fiam nem aluva.

- Ne törődj, te mónár gazda,
Ne törődj, te mónár gazda,
Elaltatom kicsi fiad,
Elaltatom kicsi fiad.

El is mene mónár gazda,
El is mene mónár gazda,
Eléveszi kicsi fiát,
Megfereszté, megmosdatá.

Elaltassa kicsi fiát,
Elaltassa kicsi fiát.
Mene haza mónár gazda,
Mene haza mónár gazda.

- Én Istenem, én teremtőm,
Én Istenem, én teremtőm,
Mi lelé meg kicsi fiam,
Mi lelé meg kicsi fiam:

Három éve s hat hónapja,
Három éve s hat hónapja,
Kicsi fiam nem aluva,
Kicsi fiam nem aluva.

- Hallod-e, te mónár gazda,
Hallod-e, te mónár gazda,
Hazajőne feleséged,
Megszidnád-e, megvernéd-e?

- Meg sem szidnám, meg sem verném,
Meg sem szidnám, meg sem verném,
A szemire fel sem vetném,
A szemire fel sem vetném.

- Hallod-e, te mónár gazda,
Hallod-e, te mónár gazda,
Hát most miről üsmernéd meg,
Hát most miről üsmernéd meg?

- A jobb csecsin egy sümölcs vót,
A jobb csecsin egy sümölcs vót.
- Én vagyok-e, mónár gazda,
Én vagyok-e, mónár gazda?

Mónár Anna levetkeze,
A jobb csecsit elővette.
- Én vagyok-e, mónár gazda?
- Te vagy, lelkem Mónár Anna.Megjegyzés

5–9. Az elcsalt anya

 

Régi stílusú balladáink értékes darabjának eddigi följegyzései 80 körül járnak (Vargyas 1976. II: 50). A múlt század végén már közölték egy alsó-háromszéki variánsát (Bába 1892: 47–48). Századunk elején Sepsikőröspatakon bukkantak rá (Veress 1905: 222–224). Albert Ernő Sepsiszentgyörgyről, Árkosról, Kálnokról, Sepsibodokról, Lemhényről, Esztelnekről és Kézdiszentlélekről közölte egy-egy változatát (Albert–Faragó 1973, 1–7. sz.).

            A felső-háromszéki szövegekben az anyát elcsábító vitézt Zajkó vagy Zsákuj Bálintnak nevezik. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet a menyecske ló utáni hosszú gyaloglására, mely elsősorban francia és lengyel szövegekben lelhető fel (Vargyas 1976. II: 59). A legtöbb Fekete-ügy vidéki balladaszövegben Molnár Anna az elcsábító vitézt ravaszsággal felakasztja. A 6. sz. balladaváltozatunk szövegébe a Rablóvőlegény mesetípus motívuma is beleépült a negyedik szakaszba. Zsákuj Bálint megmutatja azt a vágást a saját homlokán, amit egykor a menyecske vágott a homlokára a rablók tanyáján, mikor menekülni próbált a kezük közül.

            Ezelőtt 30–40 évvel, Farkas Andorné kézdimartonosi adatközlőm vallomása szerint, még gyakran fújták a leányok a fonóban. Falujában már csak három csonka töredékes változatot sikerült lejegyeznem. A cigányok virrasztóin is nagyon ritkán hangzik el az utóbbi években. A balladát erősen érintette a szövegromlás, mivel csak a passzív emlékezetben él. Dallam nélkül, prózai-mesei formában is él, de csak a rátermett előadók ajkán.

 

(Pozsony 1984: 254.)