Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Molnár Anna


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1978
Gyűjtés helye: Ozsdola
Közlő: Pozsony Ferenc
Megjelenés helye: Pozsony 1984: 71-74/6. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Deme Teréz Búza, 53 évesDallamSzöveg

- Ülj fel erre lóra, Mónár Anna,
Ülj fel erre lóra, Mónár Anna,
Menjünk el mü hosszú útra,
Menjünk el mü hosszú útra.

- Nem mehetek, Zsákuj Bálint,
Nem mehetek Zsákuj Bálint:
Kicsi fiam a bőcsűben,
Jámbor fiam az erdőben.

Mennek, mennek, mendegélnek,
Míg egy burkus fát elérnek.
- Üljünk le mü, Mónár Anna,
Üljünk le mü árnyékába.

Nézzél egyet a fejembe,
Ismered-e a jeledet,
Megismered-e a jeled?
- Zsákuj Bálint, elismerem.

Ő ja fára feltekintett,
A szemibe könny eredett.
Eszibe jutott kicsi fia,
Kicsi fia s jámbor ura.

Feltekintett ő a fára,
Haton vannak felakasztva.
- A hetedik magam leszek.
Zsákuj Bálint megébredett.

- Mi cseppent le, jaj a fáról,
Mi cseppent a homlokomra?
Álmot láttál, Mónár Anna,
Álmot láttál, Mónár Anna?

Aj, menj fel a burkus fára,
Menj fel erre burkus fára.
- Nem tudok én, Zsákuj Bálint,
Meg kell engem tanítani.

Mikor féligre elére,
Mikor féligre elére,
Kötelet vet a nyakába,
Kötelet vet a nyakába.

Nem leve rest Mónár Anna,
Nem leve rest Mónár Anna:
Felrándította ja fára,
Zsákuj Bálint felakada.

Felőtözött ruhájába,
Rögtön felugrott lovára.
Felőtözött ruhájába,
Rögtön felugrott lovára.

Megrodula onnat vitéz,
Megfordula onnat vitéz.
Menyen, menyen, mendegélget,
Menyen, menyen, mendegélget.

- Jó estét, te mónár gazda,
Jó estét, te mónár gazda.
- Adjon Isten, vitéz uram,
Adjon Isten, vitéz uram.

- Kicsi szállást adna nékem,
Kicsi szállást adna nékem?
Az Istené, aj, a szállás,
Az Istené, aj a szállás.

Kicsi fiam a bőcsűben,
Kicsi fiam a bőcsűben
Ennyi számos esztendeje
Nem nyuguva, nem pihene.

- Elmenne-e ja kocsmába,
Elmenne-e ja kocsmába,
Hozzon nékem egy liter bort,
Hozzon nékem egy liter bort.

- Hogyne mennék, vitéz uram,
Hogyne mennék, vitéz uram.
El es mene ő ja boltba,
El es mene ő ja boltba.

Odamene Mónár Anna,
Odamene Mónár Anna,
Fiát bőcsűből kivette,
Megszoptatta, elrengette.

Hazemenyen mónár gazda,
Hazamenyen mónár gazda.
- Ejnye, kutya teremtette,
Ejnye, kutya teremtette,

Ennyi számos esztendeje
Kicsi fiam a bőcsűbe,
De hát így még nem hallgata,
De hát így még nem hallgata.

- Idegen szag van a háznál,
Idegen szag van a háznál.
Hallja maga, mónár gazda,
Hallja maga, mónár gazda.

Hazajőne felesége,
Hazajőne felesége,
Megszidná-e, megverné-e.
Megszidná-e, megverné-e?

- Meg sem szidnám, meg sem verném,
Meg sem szidnám, meg sem verném,
Az orrára fel sem vetném,
Az orrára fel sem vetném.

- Miről tudná megismerni?
- A jobb csecsin egy sümölcs van.
Ki es vette ő ja mejjit,
Ki es vette ő ja mejjit.

- Én vagyok-e, lelkem uram?
Én vagyok-e, lelkem uram?
- Te vagy, lelkem feleségem,
Te vagy lelkem, feleségem.Megjegyzés

5–9. Az elcsalt anya

 

Régi stílusú balladáink értékes darabjának eddigi följegyzései 80 körül járnak (Vargyas 1976. II: 50). A múlt század végén már közölték egy alsó-háromszéki variánsát (Bába 1892: 47–48). Századunk elején Sepsikőröspatakon bukkantak rá (Veress 1905: 222–224). Albert Ernő Sepsiszentgyörgyről, Árkosról, Kálnokról, Sepsibodokról, Lemhényről, Esztelnekről és Kézdiszentlélekről közölte egy-egy változatát (Albert–Faragó 1973, 1–7. sz.).

            A felső-háromszéki szövegekben az anyát elcsábító vitézt Zajkó vagy Zsákuj Bálintnak nevezik. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet a menyecske ló utáni hosszú gyaloglására, mely elsősorban francia és lengyel szövegekben lelhető fel (Vargyas 1976. II: 59). A legtöbb Fekete-ügy vidéki balladaszövegben Molnár Anna az elcsábító vitézt ravaszsággal felakasztja. A 6. sz. balladaváltozatunk szövegébe a Rablóvőlegény mesetípus motívuma is beleépült a negyedik szakaszba. Zsákuj Bálint megmutatja azt a vágást a saját homlokán, amit egykor a menyecske vágott a homlokára a rablók tanyáján, mikor menekülni próbált a kezük közül.

            Ezelőtt 30–40 évvel, Farkas Andorné kézdimartonosi adatközlőm vallomása szerint, még gyakran fújták a leányok a fonóban. Falujában már csak három csonka töredékes változatot sikerült lejegyeznem. A cigányok virrasztóin is nagyon ritkán hangzik el az utóbbi években. A balladát erősen érintette a szövegromlás, mivel csak a passzív emlékezetben él. Dallam nélkül, prózai-mesei formában is él, de csak a rátermett előadók ajkán.

 

(Pozsony 1984: 254.)