Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Molnár Anna


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1988-03-02
Gyűjtés helye: Klézse
Közlő: Pozsony Ferenc
Közlés ideje: 1994
Megjelenés helye: Pozsony 1994: 35-37/ 2. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, KlézseDallamSzöveg


1.  Mónár asszony szép menyecske,
    S Ajgó Márton jó katona,
    S Ajgó Márton jó katona
    Oda mene Mónár Annához.

2.  Bémene a szép menyecskéhez,
    Mind úgy csalá, csalogatá:
    – Gyere velem, Mónár Anna,
    Gyere velem sétálóba.

3.  – Nem menek én, Ajgó Márton,
    Met az uram az erdőben,
    S az én uram az erdőben,
    S a gyermekem a rengőben.

4.  – Hagyjad te a gyermekedet,
    Hazajő hezza az apja.
    Gyere vélem, Mónár Anna,
    Gyere vélem az erdőre. –

5.  Addig csalá, csalogatá,
    S úgy eltalált a mezőre,
    S úgy eltalált a mezőre,
    S a mezőre s az erdőre.

6.  Mentek, mentek, mendegéltek,
    Odaértek burkusfához.
    – Ülj le ide, Mónár Anna,
    Ülj le ide, Mónár Anna.

7.  Ülj le ide, Mónár Anna,
    Nézz egy kicsit a fejembe,
    Nézz egy kicsit a fejembe,
    Fel ne tekints a burkósfára. –

8.  Leüle az Ajgó Márton,
    Leüle az Ajgó Márton.
    Nézni foga a fejibe,
    Elaluvék a katona.
9.  S elaluvék a katona,
    Feltekinte Mónár Anna,
    Feltekinte Mónár Anna,
    Feltekinte burkósfára.

10. Ni hol ott van egy kilenc fej,
    Kilenc fej vala felakasztva.
    Sírni kezde Mónár Anna,
    Talán lesz ő a tizedik.

11. Mónár Annának a könyve
    Felcseppene katonának,
    Felcseppene katonának,
    Katonának orcájára.

12. Megébrede a katona,
    – Mét sírsz, mét sírsz, Mónár Anna?
    Hágj csak fel a burkósfára!
    – Nem hágok én, jó katona,
    Nem szoktam én fára hágni.

13. Hágj fel elől, s én utánad,
    Hágj fel elől, s én utánad. –
    Felhága az Ajgó Márton,
    S utána a Mónár Anna.

14. Mikor hága a katona,
    Mónár Anna csak kikapá,
    Csak kikapá néki kardját,
    S így elcsapá gyenge nyakát.

15. Visszaesett a katona,
    Visszaesett a katona.
    De Mónár Anna levetkeztette,
    S elvette a dolomántját.

16. S elvette a dolomántját,
    Felőtöze Mónár Anna,
    Felőtöze Mónár Anna,
    Felpattant a paripára.
 
17. Felpattant a paripára,
    S úgy elmene hazájába,
    S odamene a kapuhoz;
    – Jámbor gazda, jámbor gazda!

18. – S a gyermekem a rengőben,
    Az sírogat, ott sír vala.
    Elment, elment Mónár Anna,
    Elcsalta egy jó katona.

19. – Ne búsulj, te jámbor gazda,
    Met én szoktam gyermeksírást.
    Ne búsulj, te jámbor gazda,
    Szokott vagyok gyermeksírással.–

20. Béfogadá jámbor gazda,
    Sírogat vala kicsi fia,
    Béfogadá jámbor gazda,
    Sírogat vala kicsi fia.

21. – Jámbor gazda, jámbor gazda,
    Tudsz-e jó bort a faluban?
    Tudsz-e jó bort a faluban,
    Hozz nekünk ide két kupa bort. –

22. Elmene a jámbor gazda,
    Elmene jő a faluba,
    Mónár Anna kigombolá,
    Kibongolá dolomántját.

23. Kibongolá dolomántját,
    Megszoptatá kicsi fiát.
    Elaludt a kicsi fia,
    S elaludt a kicsi fia.

24. Hazajöve jámbor gazda,
    Hazahozá két kupa bort.
    Mikor béérkezett házba,
    Azt mondja a katonának:

25. – Jaj, hogy tudta kicsi fiam,
    Hogy idegen van e házban,
    Mind elaludt e kicsi fiam,
    Tudja, hogy idegen van e házban.

26. Elévette két kupa bort,
    S megivák e két kupa bort.
    Mónár Anna megkérdezé,
    Megkérdezte jámbor gazdát:

27. – Jámbor gazda, jámbor gazda,
    Hazajőne Mónár Anna,
    Megszidnád-e, megvernéd-e,
    Arcájára felvetnéd-e?

28. – Meg sem szidnám, s meg sem verném,
    Orcájára fel sem vetném,
    Meg sem szidnám, meg sem verném,
    Orcájára fel sem vetném. –

29. Kibongolá dolomántot,
    S leveté azt őmagáról.
    Ő levette dolomántot,
    Levette azt őmagáról.

30. Akkor esszeölelkeztek,
    S akkor esszecsókolgatta.
    Meg nem verte, meg nem szidta,
    Orcájára fel sem hányta.Megjegyzés

    Az elcsalt anya
    A Dunántúlon és a palócoknál szórványosan előforduló ballada. Legteljesebb változatai Erdélyben és Moldvában élnek (Vargyas 1976. II. 50. és 1979. 159.). Veress Sándor rögzítette fonográfhengerre (1989. 116-119.). Bartók BÉla is hanglemezre vette 1938-ban egy Pesten tartózkodó trunki adatközlőjétől (Domokos 1981. 30.). Pusztinán, Nicolae Bălcescuban gyűjtött variánsait közölte Faragó József (Faragó - Jagamas 1954. 68-79.). Szegő Júlia és Dobó Klára Külső-Rekecsinyben és Trunkon találta meg változatait (Szegő 1988. 24-28., 29. és 89. sz.). Kallós Zoltán bogdánfalvi, klézsei, gerléni, és hidegségi variánsokat tett közzé (1970. 95-115.). Szályka Rózsa szintén ismerte (Kallós 1973. 6 A-B. 26-29.). Seres András nem közölt Luca nénitől változatot (Seres - Szabó 1991. 144-146. sz.). Szövegünk dallama megegyezik a 14. számúéval, ugyanez a dallam megtalálható Seres - Szabó 1991. 121 a-b.

(Pozsony 1994: 251.)