Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Mint piroslik künn a síkon


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1856
Gyűjtés helye: Torockó
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 353/162. sz.
Forrás:

Szívet gyönyörködtető világi énekek című kéziratos énekeskönyvből


Szöveg

Mint[!] piroslik künn, a síkon, táborba,
Magyar honvéd piros vére a porba.
Sok halált szórt ő már az ellenség sorában,
Hej, de végre őt, magát is tal[á]lta.
Ágyú helyett koporsót visz a szekér,
Benne fekszik egy magyar honvédtüzér.
Rajta díszlik csákója és fegyvere,
Szemfedelül honvédköpenyegje. ||
Pajtásai kivont karddal kísérik,
Komoly arccal, csakhogy meg nem könnyezik.
Nincs harangszó – egy pár ágyúdörögés –
Ennyiből áll egy honvédi temetis[!].Megjegyzés

162. Mint piroslik künn a síkon (Torockó )
Lelőhely: AKKvár–MsU 1212: számozatlan lapok. Ismeretlen kéz írása.
 A Szívet gyönyörködtető világi énekek című kéziratos énekeskönyv összeállítója hallás után írhatta le az éneket, erre vall hogy a mi piroslik helyett mint piroslik, távolba helyett táborba, temetés helyett a szó í-ző alakja szerepel nála. A szöveget szabályos verssorokba tördelve és mai helyesírási normák szerint közöljük a főszövegben, alább pedig az eredeti lejegyzés betűhű másolatát.

Mint piroslik
Kün a sikon táborba
Magyar honvéd piros vére a porba
Sok halált szortt őmár
Az ellenség sorában
Hej de végre ött magátt is tallta[!]
Agyu helyett koporsot visz a szekér
Benne fekszik egy magyar
Honvéd tüzér
Rajta diszlik Csákoja és fegyvere
Szem fedelül Honvéd köpenyegje ||
Pajtásai kivont kardall kisérik
Komoly artzall Csak hogy
Meg nem könyezik
Nints harangszo egy pár ágyu dörögés
Ennyi bőll áll egy honvédi temetis

 Kanyaró az éneket nem vette fel az 1896-os gyűjteménybe, jóllehet a kéziratos énekeskönyvből más adatot felhasznált. (Lásd e fejezet 156–157. számú énekét)
 A kétségtelenül műköltői eredetű vers a szabadságharc leverését követő évtizedekben rendkívül népszerű lehetett az erdélyi magyarság körében. Kéziratos énekeskönyvek tanúskodnak arról, hogy az abszolutizmus éveiben a szabadságharc tiltott költészeti emlékeivel együtt ez a vers is az írásbeliség sáncai mögé szorult. A honvédtemetést megörökítő rövid vers egységesen, szinte variálódás nélkül terjedt el Erdély-szerte a kéziratos énekeskönyvek lapjain és a szóbeliségben. A korai folklórgyűjteményekben azonban ritkán találkozunk vele: talán a politikai okok mellett műköltői eredete is közrejátszott abban, hogy a 19. századi népköltészeti gyűjteményekben nem kapott helyet.

162.1. A történeti ének változata Tordatúrról: MUEKvGyLtár 40. csomag. (Kéziratos énekes füzet, 13. sz. ). Az éneket betűhű másolatban közöljük:

1. Mi piroslik ott a’ sikon távolban
Magyar tűzér piros vére a’ hóban.
Sok halált szort az ellenség sorába,
Ám de végre ön magát is találja.

2. Agyu helyet koporsot visz a’ szekér,
Benne fekszik egy magyar honvéd tüzér.
Rajta diszlik csákoja és fegyvere,
Szemfedélül honvédi köpenyege.

3. Pajtássai kivont kardal kisérik,
Komoly arcal csak hogy meg nem könyezík.
Nints harangszo – egy pár ágyudürenés –
Enyiből ál egy honvédi temetés.

162.2. A történeti ének változata Vargyas környékéről: AKKvár–MsU 1568/A–5: 31. lap, 50. sz. – Daniel Ferenc kézírása.

Mi piroslik ott a síkon, távolban?
Magyar honvéd piros vére a hóban.
Sok halált szórt az ellenség sirjába[!]
Ámde végre őt magát is találta.
Ágyú helyett koporsót visz a szekér,
Benne fekszik egy magyar honvédtüzér.
Rajta díszlik csákója és fegyvere,
Szemfedelül honvédi köpenyege.
Pajtási kivont karddal kísérik,
Komor arccal, csakhogy meg nem könnyezik.
Nincs harangszó, egy pár ágyú dörren és
Ennyiből áll egy honvédi temetés.

Vargyas környéke, é. n. [1900/1901-es tanév], Gyűjtő: Daniel Ferenc IV. g. o. t.

162.3. A történeti ének változata 1901-ből: AKKvár–MsU 1568/A–8. Barabási József kézírása.

Mi piroslik ott a sikon távolba,
Magyar honvéd piros vére a honba[!]
Sok veszélyszó[!] az ellenség sorába
Ám de végre ötet is eltalálta.
Ágyú helyett koporsót visz a szekér
Benne fekszik egy magyar honvéd tűzér
Rajta diszlik csákója és fegyvere
Rajta diszlik honvédi köpenye
Bajtársai kivont karddal kisérik
Komoly arczczal csakhogy meg nem könyezik.
Nincs harangszó csak egy pár ágyú dörrenés
Ennyiből áll egy honvédi temetés.

(H. n., [1901.] január 15. Gyűjtő: Barabási József V. g. o. t.)

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 715-716.)