Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Mikor én még húsz esztendős se voltam


Gyűjtés ideje: 1895-12-27
Gyűjtés helye: Szabéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 175-176/27. sz.
Forrás:

ismeretlen


Szöveg

1. Mikor én még húsz esztendős se voltam,
Akkor én már házasodni akartam,
A javából tizenkét lányt szerettem,
Mind a tizenkettő hibát lelt bennem.

2. Az elsőnek kicsi voltam, a’ volt baj,
Másodiknak barna voltam, a’ volt baj.
Harmadiknak fekete volt a szemem,
Negyediknek nem kedvére termettem.

3. Ötödiknek, mért nem Párisból jöttem,
Hatodiknak, hogy nem paripán jöttem,
Hetediknek, hogy a szemem kékellik,
Nyolcadiknál a vagyonom keveslik.

4. Kilencedik szivarfüstöt nem szível,
Tizediknek nagy bajuszú huszár kell.
Tizenegyediket anyja nem adja,
Tizenkettődik nem megy férjhez soha.

5. Így hát nékem nem lehet megnősülnöm,
Ez világot magánosan kell élnem,
Magánosan nem élem e világot,
Akkor inkább katonának beállok.Megjegyzés

27. Mikor én még húsz esztendős se voltam (Szabéd)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 50. csomag. („Románcfélék”) Kanyaró Ferenc kézírása. – A szabédi legényválogató éneknek két eredeti feljegyzését találtuk a Kanyaró-hagyatékban. Az egyiket 1895-ben Fodor János negyedik osztályos tanuló, a másikat Rédiger Ödön (VI. vagy VII. o. t.) gyűjtötte, feltehetően ugyancsak 1895-ben. Úgy tűnik, Kanyaró Ferenc mindkét szöveget felhasználva készítette el másolatát. A két első versszakban inkább a Rédiger-kéziratra támaszkodott, az utolsó három strófa pedig közelebb áll a Fodor János lejegyzéséhez.

27.1. Az ének eredeti lejegyzése Fodor János IV. o. t. kézírásában: MUEKvGyLtár 51. csomag. Egyleveles kézirat.

Tudom, hogy Mikor én még húsz esztendős se voltam,
Mikór már meg Akkor én már házasodni akartam
Tizenkét lányt választottam részemre, A javából tizenkét lányt szerettem
Mind a tizenkettő hibát lelt bennem.
Az elsőnek kicsiny kicsi voltam a volt baj.
Másodiknak barna voltam a volt baj.
Harmadiknak hogy a szemem fekete fekete volt a szemem.
Negyediknek nem termettem kedvére kedvére termettem.
Ötödiknek, hogy mért nem Párisbol jöttem.
Hatodiknak, hogy nem paripán jöttem.
Hetediknek hogy a szemem kékellik,
Nyolcadiknál a vagyonomat keveslik.
Kilencedik szivar füstöt nem szivel.
Tizediknek nagy bajusszú húszár kell.
Tizenegyediket anyja nem adja,
Tizenkettődik nem megy férhez soha.
Igy hát nékem nem lehet megnösülninöm,
E világot magánosan kell élninem.
Magánosan nem élem e nagy világot,
Igy hát Akkor inkább katonának beállok.

Szabéd, 1895. dec. 27.

27.2. Az ének szövege Rédiger Ödön lejegyzése szerint: MUEKvGyLtár 40. csomag.
[Rédiger Ödön szabédi gyűjtése, é. n. számozatlan lapon kezdődik, s a 9. oldalon végződik]

Mikor én még 20 esztendős se voltam,
Akkor én már házasodni akartam
12 lányt választottam számomra A javából tizenkét lányt szerettem,
Mind a 12 hibát lelt bennem.
Az elsőnek kicsi voltam az volt baj.
Másodiknak barna voltam a volt baj;
3.-nak fekete volt a szemem,
4. nek nem termettem kedvére. kedvére termettem
5. nek, hogy nem jöttem Párizsból mért nem Párisból jöttem,
6.-nak hogy nem jöttem paripán paripán jöttem
7. nek kekellesett a szemem, hogy a szemem kékellik,
8.-nak nem elég a vagyonom; Nyolcadiknál a vagyonom keveslik.
9. szivar füstöt || nem szivott szível
10.-nek nagy bajuszú hoszár huszár kell;
11.-et anyja nem adja;
12. nem megy férhez férjhez soha.
Akkor én hát nem tudok meg nősülni, Így hát nékem nem lehet megnősülnöm
Magánosan kell a világot élni E világot magánosan kell élnem.
Magánosan élem ezt a világot Magánosan nem élem e világot
Akkor én hát katonának beállok. Akkor inkább katonának beállok.

Szabéd, é. n.

(A szöveget Rédiger Ödön folyamatosan, prózaként írta le; másolatunkban, a verssoroknak
megfelelően kezdtünk új sort.)

27.3. Kanyaró Ferenc még egy másolata ugyancsak a MUEKvGyLtár 50. csomagjában.
– Azonos az első másolattal.

27.4. Az ének nyomtatásban: KANYARÓ Ferenc –RÉDIGER Ödön –OLOSZ Katalin 2009: 81–
82/20. sz. és 169–170/20. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 616-617.)