Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Mért sírsz, kis gőrice?


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1955
Gyűjtés helye: Gyoszény
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 238-240/67. sz.

DallamSzöveg

„Mér' sírsz, mér' sírsz, kis gőrice?”
„Hogyne sírjak, te nagy madar,
Ha' ccer nekem társam veszett,
Ha' ccer nekem társam veszett!”

„Társad helyett társad leszek.”
„Nem kell nekem senki társa,
Nem kell nekem senki társa,

Csak az enyém, az igazi.”

„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, kis gőrice?”
„Hogyne sírjak, te nagy madar,
Ha ’ccer nekem apám veszett,
Ha ’ccer nekem apám veszett!”

„Apád helyett apád leszek.”
„Nem kell nekem senki apja,
Nem kell nekem senki apja,
Csak az enyém, az igazi.”

„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, kis gőrice?”
„Hogyne sírjak, te nagy madar,
Ha ’ccer nekem anyám veszett,
Ha ’ccer nekem anyám veszett!”

„Anyád helyett anyád leszek.”
„Nem kell nekem senki anyja,
Nem kell nekem senki anyja,
Csak az enyém, az igazi.”

„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, kis gőrice?”
„Hogyne sírjak, te nagy madar,
Ha ’ccer nekem bácsim veszett,
Ha ’ccer nekem bácsim veszett!”

„Bácsid helyett bácsid leszek.”
„Nem kell nekem más bácsija,
Nem kell nekem más bácsija,
Csak az enyém, az igazi.”

„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, kis gőrice?”
„Hogyne sírjak, te nagy madar,
Ha ’ccer nekem néném veszett,
Ha ’ccer nekem néném veszett?”

„Nénéd helyett nénéd leszek.”
„Nem kell nekem senki nénje,
Nem kell nekem senki nénje,
Csak az enyém, az igazi.”

„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, kis gőrice?”
„Hogyne sírjak, te nagy madar,
Ha ’ccer nekem húgom veszett,
Ha ’ccer nekem húgom veszett!”

„Húgod helyett húgod leszek.”
„Nem kell nekem senki húga,
Nem kell nekem senki húga,
Csak az enyém, az igazi!”

„Mér’ sírsz, mér’ sírsz, kis gőrice?”
„Hogyne sírjak, te nagy madar,
Ha ’ccer nekem öcsém veszett,
Ha ’ccer nekem öcsém veszett!”

„Öcséd helyett öcséd leszek.”
„Nem kell nekem senki öccse,
Nem kell nekem senki öccse,
Csak az enyém, az igazi!”Megjegyzés

E ballada főmotívuma, a párja vesztett bánatos gerlice viselkedése abban az ó-, illetőleg középkori hiedelemben gyökeredzik, hogy a gerlice gyászában csak száraz ágra száll, és ott siratja párját. E motívum már Arisztotelésznél előfordul, irodalmunkban először Temesvári Pelbártnál (1503) latin szövegben, majd hamarosan a Nádor-kódexben (1508) magyarul is jelentkezik, sőt Balassi Bálint is él vele. Énekeskönyveink közül elsőként a Vásárhelyi daloskönyv (1672 körül) őrzi e gerlice-motívumot (Ferenczi kiad. 107). Népköltési gyűjtőink közül először Petrás Ince jegyezte le 1841—42-ben egy rövidebb és egy terjedelmesebb klézsei változatát. Azóta alig van népköltési gyűjtemény, amelybenne lenne benne a párja vesztett gerlice éneke. A román régiségből is már 1644-ből ismerünk rá vonatkozó adalékot.

Domokos—Rajeczky I, 68, 94—6, II, 217. — Gragger 201. — Ortutay, SzNb. 286—8. — Csanádi—Vargyas 510. — Leader 333—6. — Ortutay—Kriza 764—5. — Magára a motívumra
nézve l. Eckhardt Sándor, Középkori természetszemlélet a magyar költészetben: Kny. EPhilK. LIII. köt-ből 13—9. — Mona Ilona, Adatok a középkori magyar irodalom és a magyar népdalszövegek kölcsönhatásához: Ethn. LXXIV, 182—3.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 630-631.)