Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Merinka


Gyűjtő: Jagamas János
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Klézse
Közlés ideje: 1954
Megjelenés helye: Faragó - Jagamas 1954: 103-107/9A. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Kocsis Mártonné Csobán Mária, 70 év, Klézse

Kádár Bori, 75 év, KlézseDallamSzöveg

Merinka, Merinka,
Rományul Merinka,
Mondd meg te jazt nekem,
Mondd meg te jazt nekem.

Száz katanám közül
Melyiket szereted?
Napot-e, vaj hódat,
Vaj fényes csillagat?

Napot es szeretem,
Hódat es szeretem,
De fényes csillagat
Legjobban szeretem.

Anyám, édesanyám,
Édes kedves anyám,
Üselje jó gondját
Ez én Merinkámnak,

Met én el kell menjek
Hadba hadakozni,
Jó hírt hazahozni,
Neki megmondani.

Lyányom, édes lyányom,
Édes, kedves lyányom,
Azt megengeded-e,
Nyársba felhúzzalak?

Nyársba felhúzzanak,
Langon pirissanak?
Meg nem engedhetem,
Megszakad e szívem.

Lyányom, édes lyányom,
Édes, kedves lyányom,
Ketszerikszer mondom,
Ketszerikszer mondom,

Azt megengeded-e,
Azt megengeded-e,
Favágó tőkém légy,
Favágó tőkém légy?

Meg nem engedhetem,
Megszakad e szívem.
Harmadikszor mondom,
Lyányom, édes lyányom,

Azt megengeded-e,
Asztali vendégnek
Gyortyatartója légy,
Gyortyatartója légy?

Este meggyujtsanak,
Reggel eloltsanak?
Azt megengedhetem,
Ha annyira lettem.

Csak kapun szóla meg
E katana-legén:
Rományul Merinka,
Magyarul Margitka,

Nyisd kapumat nekem,
Eressz bi̯é ingemet,
Mert i̯én hazajöttem,
Jó hírt hazahoztam.

Jó hírt hazahoztam,
Neked megmondanám.
Állj meg, fiam, állj meg,
Hogy én nyithassam ki.

Nem kell, anyám, nem kell,
Nem kell, anyám, nem kell.
Hol ez én Merinkám,
Hogy maga nyissa ki?

Elment, fiam, elment
E rúzsamezőbe,
Kössön bokrétákat,
Tegye kalapodba.

Tér meg, lovam, tér meg,
Hogy mük es menjünk el
E rúzsamezőbe.
Kössél bokrétákat,

Tegyék kalapomba,
Tegyék kalapomba.
Ő es csak elmene,
E katana-legény.

Rományul Merinkám,
Magyarul Margitkám,
Szól nekem bár egyet,
Hogy én szóljak hármat.

Met én hazajöttem,
Jó hírt hazahoztam.
Jó hírt hazahoztam,
Neked megmondanám.

Tér meg, lovam, tér meg,
Hogy mük es menjünk el,
Hogy mük es menjünk el
Ez édesanyámhoz.

Anyám, édesanyám,
Édes kedves anyám,
Hol az én Merinkám,
Hol az én Merinkám?

Elment, fiam, elment
Virágos küs kertbe,
Virágos küs kertbe,
Rúzsabokor alá.

Ő es be van nyujtva
Rúzsabokor alá,
Mend egy porgolt¹ csutak,
Mend egy porgolt csutak.

Anyám, édesanyám,
Édes kedves anyám,
Ha ezt cselekedted,
Ha ezt cselekedted,

Hozza ki, hozza ki
Aranybütű² kését,
Aranybütű kését,
E kerek karszékét,

Met én is halálétt
Halált kell szenvedjek.
S ő es csak beüle
E kerek karszékbe.

Ő es csak elcsapá
Maga gyenge nyakát.
Őket es felvették,
Őket es elvitték

E nagy templom alá,
E nagy templom alá.
Zegyiket temették
Az ótár seggihez,

Másikat temették
Zótár elejibe.
Nőttek, nődegeltek,
Zótárt meghaladták.

Zösszekapcsolódtak,
Zösszekapcsolódtak,
De zördöngös bába³
Ott se férhetett el.

Oda es elmene,
Oda es elmene.
Őket leszakasztá,
Őket leszakasztá.Megjegyzés

1 Porgolt: pörkölt; megszenesedett.
2 Aranybütű: aranyvégű.
3 Bába: öregasszony, vénasszony.

(Faragó - Jagamas 1954: 107.)