Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Megöltek egy legényt


Gyűjtő: Simonides Gyula
Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Marosvásárhely
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 588/403. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

(Töredék)

1. Megöltek egy legényt
Ezer forintjáért,
Megöltek egy legényt
A szép babájáért.

2. – – – – – – – – – – – – -
– – – – – – – – – – – – -
Ott találták az útszélen
Vérébe’ fürödve.

3. Odament babája,
Költögette szépen:
– Kelj fel, kelj fel, szép szeretőm!
Ne hagyj el örökre!

4. – Nem lehet az, szép szeretőm,
El kell tőled váljak.Megjegyzés

403. Megöltek egy legényt (Marosvásárhely)
Lelőhely: EA 2276: 87. lap, 47. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

403.1. A balladás dal eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag. Simonides Gyula II. o. t. kézírása. (Székely népdalok I.)

Megöltek egy legényt ezerforintjáért
Meg öltek egy legényt a szép babajáért
Ott találták az út szélen vérébe fürödve.

Oda ment babája költögette szépen
Kelj fel, kelj fel szép szeretöm
Ne hagy el örökre.
Nem lehet az szép szeretöm ||
El kell töled váljak
El kell menyek szép szeretöm a más világra. Ezt a sort Kanyaró kihagyta

„Marosvásárhelyi nota.”

 Kanyaró helyreállította a balladás dal eredeti strófaszerkezetét. E művelet közben kiderült, hogy a második versszak első két sora hiányzik. Ezt fel is tüntette másolatában. Arról viszont megfeledkezett, hogy a negyedik versszak utolsó két sora is hiányzik. Ott nem jelölte a hiányt, ami azért is meglepő, mivel az eredeti lejegyzésben megvan a hiányzó két sor (az utolsó hosszú sor), éppen csak ritmushibával.

403.2. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 395. lap. Ismeretlen kéz írása.
 Ebben a másolatban (mely minden bizonnyal Kanyaró második, számunkra ismeretlen másolatát reprodukálja) Kanyaró megtartotta az eredeti lejegyzés hosszú sorait, azokhoz igazította az esetlegesen felbukkanó rövid sorpárokat is, s az első sor elhagyásával egy négysoros és egy kétsoros strófára osztotta a szöveget. A kétsoros záró versszakban több helyen is beavatkozva az alábbi filológiai változatot állította elő (felső indexben ezúttal az eredeti lejegyzés eltérései szerepelnek):

Megöltek egy legényt a szép babájáért,
Ott találták az útszélén vérébe fürödve.
Odament babája, szépen költögette költögette szépen:
– Kelj fel, kelj fel, szép szeretőm, ne hagyj el örökre!

– Nem lehet az, szép szeretőm, el kell tőled válnom váljak,
El kell mennem menyek, szép szeretőm, látsz a másvilágon a másvilágra..

 A mennem igealakhoz jegyzetet fűzött Kanyaró: „Egyik változatban: »El kell menjek«… Ami erdélyi magyarságnak is rosszul hangzik.”

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 821–822.)