Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Megöltek egy legényt...


Gyűjtő: Kovács Gábor
Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Nyárádselye
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 587/402. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

(töredék)

Megöltek egy legényt aranyórájáért,
Megöltek egy legényt hímzett ruhájáért.
Ott hagyták holttestét, még el se temették.
El volt véve tőle az aranyórája,
Le volt húzva róla hímezett ruhája.
Elvágták a nyakát, mintha rossz lett volna,
Ott hagyták a legényt vérébe megfagyva;
Ott hagyták a legényt mindenből kifosztva;
Ott hagyták a legényt mindenből kifosztva.Megjegyzés

402. Megöltek egy legényt (Séllye)
Lelőhely: EA. 2276: 86. lap, 46. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

402.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 50. csomag. Kovács Gábor II. osztályos tanuló kézírása.


Meg öltek egy legényt arany órájáér
Meg öltek egy legényt himzet nadrágjáér ruhájáért
Ott hagyták holt testét még el se temették
Még el se temeték,
El volt véve tőle az arany orája,
Le vot huzva rola hímezet nadrágja ruhája.
El vagták a nyakát mintha rosz let vona,
Ot hagyták a legényt mindenböl kifosztva vérébe megfagyva.
Ot hagyták a legényt vérébe meg fagyva mindenből kifosztva,
Ott hagyták a legényt mindenböl kifosztva.

402.2. A ballada második másolata Kanyaró Ferenc kézírásában: MUEKvGyLtár 50. csomag. – Az eredeti lejegyzéshez közelebb álló másolat, de a második sorban itt is megtörtént a nadrágjáért ruhájáért szócsere, s a ballada végéről Kanyaró elhagyta az utolsó sort. Megtartotta viszont a 3–4. sort hat szótagosnak, úgy, ahogy a kisdiák lejegyzésében találta.

402.3. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 379. lap. Ismeretlen kéz írása. Azonos Kanyaró második másolatával.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 821.)