Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Megöltek egy legényt


Gyűjtő: Antal József
Gyűjtés ideje: 1895/96. tanév
Gyűjtés helye: Alsórákos
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 147-148/4. sz.

Szöveg

1. Megöltek egy legényt
Hatvan forintjáért,
Belevették a Tiszába
Pej paripájáért.

2. Odament egy hajós,
Hajójába vette;
Onnat aztán hajós legény
A partra kitette.

3. Odament barátja,
Kérdi, de nem hallja:
Sárig sarkantyús csizmája
Lábába van fagyva.

4. Odament babája,
Kérdi, de meghallja:
– Kelj fel, kelj fel, kedves rózsám,
Borulj a nyakamba!

5. – Csináltatsz-é, rózsám,
Dijófa koporsót?
– Csináltatok, kedves rózsám,
Dijófa koporsót. ||

6. – Veretsz-é rá, rózsám,
Vaj egy¹ hitván szeget?
– Veretek rá, édes rózsám,
Aranyfejű szeget!

7. – Kikísérsz-é, rózsám,
Kapum nyílásáig?
– Kikísérlek, kedves rózsám,
Örökös házadig!

8. – Megsiratsz-é, rózsám,
Három ember előtt?
– Megsiratlak, kedves rózsám,
Egész világ előtt.Megjegyzés

1. Vagy egy – székelyesen

 

4. Megöltek egy legényt (Alsórákos )
Lelőhely: EA 2276: 80–81. lap, 42. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.
4.1. A ballada eredeti feljegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag. Antal József kézírása.
(Kanyaró Ferenc módosításait kihúzással vagy felső indexben közöljük)

1. Megöltek egy legényt hatvan forintjáért,
Belevették a Tiszába pejparipájáért.

2. Oda ment egy hajós legény, hajójába tettevette
Onnat aztán hajós legény a partra kitette.

3. Oda ment barátja kérdi de nem hallja
Sárig sorkantyús csizmája lábába van fagyva.

4. Oda ment babája, kérdi de nem meg hallja,
Kelj fel, kelj fel kedves rózsám, borulj a nyakamba.

7. Ki kisérsz e, rozsám, kapum nyilásáig?
Kikisérlek kedves rózsám örökös házadig.

8. Megsiratsz e rózsám három ember elött,
Megsiratlak kedves rózsám egész világ előtt.

5. Csináltatsz-e rózsám diófa koporsót,
Csináltatok kedves rózsám diófa koporsót.

6. Veretsz e rá rózsám vaj egy hitvány szeget,
Veretek rá édes rózsám arany fejű szeget.

(Alsórákos, Nagy-Küküllő megye. Kapta Antal József VII. o. t.)

Másolatában Kanyaró Ferenc a ballada hosszú sorait két rövid sorra tördelte, ily módon az eredeti
lejegyzés minden két sorából egy négysoros strófát alkotott. A strófák sorrendjét felcserélte az
eseménysor természetes rendjének megfelelően (vagyis előbb teszik szóvá a koporsó milyenségét,
és csak utána beszélnek a halott kikíséréséről, megsiratásáról) A verssorok előtti számok a főszövegben
közölt ballada strófáit jelzik.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 603-604.)