Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Megöltek egy legényt


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1974-08-10
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1979
Megjelenés helye: Ráduly 1979: 72-73/ 13. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Majlát Józsefné Ötvös Sára, KibédSzöveg

1.    Megöltek egy legényt
       Százhúsz forintjáér,
       Belédobták Küküllőbe
       Piros pej lovájér.

2.    A víz nem szenvedte,
       Partjára kitette,
       Arra jött egy halászlegény
       Közhírré tétette.

3.    Odament az apja,
       Kőti, de nem hallja.
       – Kelj fel, kelj fel, édes fiam,
       Gyere, menjünk haza.

4.    – Kelnék, de nem lehet,
       Mer meg vagyok halva,
       Ez a híres Rózsa Sándor
       Vérem kiontotta.

5.    Odament az anyja,
      Kőti, de nem hallja.
      – Gyere haza, kedves fiam,
      Gyere, menjünk haza.

6.    – Nem mehetek haza,
       Mer meg vagyok halva,
       Ez a híres Rózsa Sándor
       Vérem kiontotta.

7.    Odamegy babája,
       Kőti, de azt hallja:
       – Kelj fel, kelj fel, édes babám
       Gyere menjünk haza.

8.    – Csináltatsz-é, babám,
       Fenyőfa koporsót?
       – Csináltatok, hű szeretőm,
       Diófa koporsót.Megjegyzés

    13. A megszólaló halott (Megöltek egy legényt)
    Balladánk viszonylag egységes megfogalmazásban él az egész nyelvterületen. Lajstromozott változatainak száma 328 (Vargyas, II. 448-449.). Vargyas a francia eredetű rétegbe sorolta. Seprődi gyűjteménye is tartalmazza, első kibédi változatát 1912-ben közölte (Seprődi, 300.; Marosszéki, 297.). Három újabb változata: Ráduly, 100-102. sz., illetve 174. sz.
    Kibéden ma is számos változataban él, öregek, fiatalok egyaránt ismerik. Ötvös Sára fiatalkorában tanulta a kibédi leányfonóban. „Együtt énekeltük, akkoriban sokan tudták, divatos ének vót.” Népszerűségét elősegítette, az a tény, hogy a híres-neves Rózsa Sándor betyár nevéhez kapcsolták. „Úgy fútták, hogy Rózsa Sándor ölte meg a legényt, akkor ő volt a legnagyobb rabló. Rigó Jóska bá még találkozott is vele., hozta szekérrel Balavásárától Erdőszentgyörgyig” (Ráduly János: Rózsa Sándor a kibédi néphagyományban. Művelődés, XXVII (1974). 2. sz. 46-48.). Ötvös Sára a mezőn, munka közben gyakran énekelte. Még idegen helyeken is meghordozta: „Elmentünk málnászni a havasra, jöttek idegen falukból valók is, s örökké kértek, hogy na, fújjam el a Rózsa Sándor ölésiről való éneket. Egymás mellett szedtük a málnát, s úgy énekeltem, amég megtanolták. Még mostanában is szoktam énekelni, amikor eszembe jut.”
    Ötvös Sára változatában is Rózsa Sándor öli meg a legényt: ez a mozzanat hiányzik a Seprődi közölte szövegből. Különben adatközlőnk jól kikristályosodott szöveget tud, a gyakori éneklés során állandósultak a ballada szövegformulái. A fél év múlva történő újraéneltetés nagyon elenyésző eltérést hozott: a második versszak 4. sorában a Közhírré tétette sor helyett a Hálójába vette mondat került, a 3. versszak negyedik sorát pedig így fogalmazta át: Hogy vigyelek haza a Gyere, menjünk haza helyett. E ballada dallama is a népdal ésa népies műdal közötti átmeneti rétegbe tartozik.

(Ráduly 1979: 124-125.)