Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Megöltek egy huszárt


Gyűjtő: Kovács Gábor
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Nyárádselye
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 161/14. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Megöltek egy huszárt tíz–száz forintjáért,
Bevetették a Tiszába a holt legény testét.
Tisza nem szenvedte, partra kivetette.
Arany sarkantyúja vérébe volt fagyva,
Hímezett ruhája vérébe volt fagyva,
Az aranycsákója vérébe volt fagyva,
Szép fekete haja vállára volt fagyva,
A szép fakó lova el volt tőle lopva.


2. Odamegy az apja, költi és nem hallja,
Odamegy az anyja, költi, de nem hallja.
Odamegy babája, költi, ezt már hallja:
– Kelj fel, kelj fel, rózsám, borulj a nyakamba!
– Felkelnék én, rózsám, ha nem volnék halva.
Csináltatsz-e nékem bükkfából koporsót?
– Csináltatok néked aranyból koporsót.Megjegyzés

14. Megöltek egy huszárt (Marosséllye)
Lelőhely: EA. 2276: 84. lap, 44. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.
14.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 50. csomag. Kovács Gábor II. o. t. írása,
1896. A nagyon kevés helyesírási ismerettel rendelkező kisdiák balladalejegyzését Kanyaró nemcsak helyesírási szempontból korrigálta, de a vers ritmusának egységesítése érdekében néhol kihagyott, máshol betoldott szavakat, s a halott legény öltözékének leírása alapján a legényt huszárra változtatta az első sorban.

Meg öltek egy legényt huszárt tiz száz frtjáér
Be veteték a tiszába a holt
Legény testét.
Tisza nem szenvedte
Partra ki vetete
Arany sarkantyuja vérébe
Vot fagyva.
Himezet ruhaja vérébe vot
fagyva
Az arany csákoja vérébe
volt fagyva
Szép fekete haja válára vot
fagyva.||
A szép fako lova el vot töle lopva
Oda megy az edes apja köti és
nem haja
Oda megy az édes anja köti
De nem haja
Oda megy az ö babája köti
Eszt már haja.
Kej-fel kej-fej[!] edes rozsam
Boruj a nyakamba
Felkelnék én édes rozsam, ha nem volnék halva
Csináltatnál csináltatsz-e nekem bükfábol
koporsot
Csináltatok néked aranybol
koporsot.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 610.)