Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Megölték a legényt


Gyűjtő: Nagy Elemér
Gyűjtés ideje: 1895/96-os tanév
Gyűjtés helye: Marosvásárhely
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 157-158/11. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Megölték a legényt
Hatszáz forintjáért;
Beledobták a Tiszába
Pej paripájáért.

2. Tisza nem szenvedte,
Martjára kitette;
Odament egy hajós legény,
Hajójára vette.

3. Odamegy az apja,
Költi, de nem hallja:
– Kelj fel, kelj fel, édes fiam,
Menjünk a templomba.
– Nem kelhetek, édesapám,
Mert meg vagyok halva.

4. Ugye, édesapám,
Csináltatsz koporsót?
– Csináltatok, édes fiam,
Márványkő koporsót.

5. Ugye, édesapám,
Le is szegelteted?
– Leszegelem, édes fiam,
Aranyfejű szeggel.

6. Odamegy az anyja,
Költi, de nem hallja: ||
Kelj fel, kelj fel, édes fiam,
Menjünk a templomba.
– Nem kelhetek, édesanyám,
Mert meg vagyok halva.

7. Meghúzatod, anyám,
Ugye a harangot?
– Meghúzatom, édes fiam,
Mind a tizenhatot.

8. Odamegy a húga,
Költi, de nem hallja:
– Kelj fel, kelj fel, édes bátyám,
Menjünk a templomba.

9. Nem kelhetek, húgom,
Mert meg vagyok halva,
Sárga gesztenyeszín hajam
Vállamhoz van fagyva.

10. Ugye, édes húgom,
Kikísérsz kapudon?
– Kikísérlek, édes bátyám,
Örökös házadba.

*

11. Édesanyám voltál,
Mért nem tanítottál?
Gyönge fának ága voltam:
Mért nem hajlítottál?…Megjegyzés

Tanulságos példája, mint romlik össze a legszebb költemény is néha a hozzá nem
értő kezeken. A népköltészet nemcsak teremt, de rombol is elég gyakran, és sok kincs
ment már veszendőbe, mielőtt valaki az irodalom számára megmenthette volna. Itt közölt
változatunk bővebb összes társainál, de azért semmi sincs benne társai üde szépségéből.
– A költögetők „Menjünk a templomba” hívogatása mintha Zách Klárára emlékeztetne;
az utolsó, befejező strófa is valami más, idegen balladából van ide fércelve.

(Kanyaró 2015: 158.)

 

11. Megölték a legényt (Marosvásárhely) Lelőhely: EA. 2276: 82–83. lap, 43. sz. Kanyaró
Ferenc kézírása.
11.1. A ballada eredeti feljegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag (Nagy Elemér gyűjtése, V. sz.
adat) Nagy Elemér VII. o. t. kézírása.

1. Megőlték a legényt hatszáz forintjáért,
Beledobták a Tiszába pej paripájáért
Tisza nem szenvedte
Martjára kitette
Odament egy hajós legény, hajójára vette.

2. Odamegy az apja, költi de nem hallja
Kelj fel, kelj fel édes fi am
Menjünk a templomba
Nem kelhetek édes apám mert meg vagyok halva
”Ugye édes apám, csináltatsz koporsót?”
”Csináltatok édes fi am márványkő koporsót.”
”Ugye édes apám le is szegelteted:”
”Leszegetem édes fi am aranyfejű szeggel.

3. Odamegy az anyja, költi de nem hallja
Kelj fel, kelj fel édes fi am menyünk a templomba. ||
Nem kelhetek édes anyám, mert megvagyok halva
Ugye édes anyám meghuzatod a harangot Meghúzatod, anyám, úgy-e a harangot
Meghuzatom édes fi am, mind a tizenhatot.

4. Oda megy a húga költi de nem hallja
Kelj fel, kelj fel édes bátyám menjünk a templomba.
Nem kelhetek édes húgom mert meg vagyok halva
Sárga gesztenyeszín hajam vállamhoz van fagyva.
”Ugye édes húgom kikisérsz kapudon?”
”Kikisérlek édes bátyám örökös házadba.”

5. Édes anyám voltál, mért nem tanítottál
Gyönge fának ága voltam, mért nem hajlítottál?

Marosvásárhely, é. n. Gyűjtő: Nagy Elemér VII. o. t.
Kanyaró a ballada hosszú sorait két rövid sorba tördelte, és többnyire négysoros strófájúvá alakította a szöveget.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 607-608.)