Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Megölték a legényt


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Bölön
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 144-146/2. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlen



Szöveg

1. Megölték a legényt
Hetven forintjáért,
Beledobták a Tiszába
Szép nyerges lováért.

2. Tisza bé nem vette,
Partjára vetette;
Arra ment egy hajós legény
Hajójába tette.

3. Odament az apja,
Költi, de nem hallja:
– Kelj fel, kelj fel, édes fiam,
Gyere velem haza!

4. Odament az anyja,
Költi, de nem hallja,
– Kelj fel, kelj fel, édes fiam,
Gyere velem haza!

5. Odament babája,
Költi, de meghallja:
– Kelj fel, kelj fel, édes rózsám,
Borulj a vállamra!

6. – Csináltatsz-e, rózsám,
Diófa koporsót? ||
– Csináltatok, édes rózsám,
Aranyból koporsót!

7. – Meghúzatod, rózsám,
Azt a hat harangot?
– Meghúzatom, édes rózsám,
Mind a hatvanhatot.

8. – Megsiratsz-e, rózsám,
Egy-két ember előtt?
– Megsiratlak, édes rózsám,
Egész világ előtt!



Megjegyzés

 E szép és teljesen magyaros ízlésű népballadánkban az az eszme van költői képben
kifejezve, amit Kerekes Izsákban, e páratlanul álló ó-székely balladában már a múlt századból
olvashatunk, hogy ti. a szerelmes legényre apjánál-anyjánál is sokkalta jobban
hatnak kedvese szavai. Az apa és anya után szép és természetes fokozatban a kedves s a háromszori költögetés után a ballada második felében az eszméletre tért, bár haldokló
legény háromszoros kérdése következik. Kiválóan szép e kérdésekre a szerető leány
hármas válasza, melyek az igazi gyászt költői és teljesen népies nagyítással fejezik ki.
 Jóval gyöngébb változatait lásd Erdélyi: Népdalok és mondák I. 377; Válogatott m.
népdalok, 183–184; Arany–Gyulai: Népkölt. Gyűjt. II. 29–30.; Hatszáz m. nemzeti dal
226, 427. stb.
 Az érdekes befejezést számos helyen és számos változatban találjuk alkalmazva.
Legjobban megegyezik az itt közölttel Arany–Gyulai: Népkölt. Gyűjt. I. 181. és II. 29–30.
Vesd össze I. 564. l. és Erdélyi: Válog. népdalok 6. l.

(Kanyaró 2015: 446.)

 

2. Megölték a legényt (Bölön )
Lelőhely: EA. 2276: 73–74. lap, 37. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.
A balladának további négy szövege/másolata maradt fenn a Kanyaró -hagyatékban.
2.1. A ballada eredeti lejegyzése ismeretlen diák kézírásában: MUEKvGyLtár 18.
csomag.
1. Meg ölték a legényt hetven forintjáért,
Bele dobták a Tiszába szép nyerges lováért.
Oda ment az apja kőti de nem halja,
Kelj fel! Kelj fel édes fiam borulj a vállomra.
2. Oda ment az anyja kőti de nem halja,
Kelj fel! kelj fel édes fiam borúlj a vállomra.
3. Óda ment babája köti de meg halja,
Kelj fel! kelj fel édes rózsám borulj a vállomra
Csináltatsz e rózsám diófa koporsót?
Csináltatok édes rózsám aranyból koporsot.
Meghúzatod rózsám azt a hat harangot?
Meghúzatom édes rózsám mind a hatvanhatot.
Megsiratsz e rózsám egy-két ember előtt?
Megsiratlak édes rózsám egész világ előtt.
H. n., é. n., gy. n.
Kanyaró a 12 szótagos sorokat két hatos sorba tördelte és négysoros strófákba rendezte át a
szöveget. A későbbi másolatokban megtartotta a tizenkét szótagos sorokat, de a strófaszerkezeten
változtatott.
2.2. A ballada másolata ismeretlen kéz írásában, Kanyaró autográf jegyzetével és
javításaival: MUEKvGyLtár 40. csomag. – A balladához fűzött jegyzet megegyezik a főszövegben
közölttel.

2.3. A ballada másolata és a hozzáfűzött jegyzet idegen kéz írásában, Kanyaró autográf
tipográfiai utasításával: MUEKvGyLtár 50. csomag (Balladák ívlapokon, letisztázott
formában, 8–9. lap) A szöveget itt kétsoros strófákra tagolta Kanyaró.
1. Megölték a legényt hetven forintjáért,
Belédobták a Tiszába szép nyerges lováért.
2. Odament az apja, költi, de nem hallja,
Kelj fel, kelj fel, édes fiam! jere velem haza.
3. Oda ment az anyja, költi, de nem hallja,
Kelj fel, kelj fel, édes fiam! jere velem haza.
4. Oda megy babája, költi, de meghallja,
Kelj fel, kelj fel, édes rózsám, borulj a vállamra.
5. Csináltatsz-e, rózsám, diófa koporsót?
Csináltatok, édes rózsám, aranyból koporsót.
6. Meghuzatod, rózsám, azt a hat harangot?
Meghuzatom, édes rózsám, mind a hatvanhatot.*)
7. Megsiratsz-e, rózsám, egy-két ember előtt?
Megsiratlak, édes rózsám, egész világ előtt.
(Bölön )
„*) Természetesen az egész Háromszéken, vagy még a szomszéd Barcaságon is meghúzatják
azokat a harangokat. Jellemző a háromszékiek büszkeségére nézve a balladájuk végén levő hármas
fokozat, mely mindenből a legszebbet, a legjobbat sorolja fel.
Az 5-dik versszak aranykoporsója már a Vadrózsákban is megvan a 223. lapon:
»Ha meguntad, rózsám, velem életedet,
Csináltass koporsót, temess el engemet.
Csináltatok, rózsám, aranyból koporsót,
S a két oldalára két keserves jajszót.«
Csak csudálni lehet, hogy az oly szépen temető magyar és székely balladák sehol sem használták
fel még a fennebbi sorokra következő legszebb és legköltőibb temetést:
»Csináltatok, rózsám, búmból szemfödelet,
Sűrű könnyeimből koporsószegeket.«
Két ily sor magyar szívből eredve, többet ér, mint egy egész kötet Young-féle könnyesvizes gyász -
ömlengés.” (Kanyaró jegyzete)
2.4. Kanyaró Ferenc másolata (piszkozatban, ceruzával írva): MUEKvGyLtár 50. csomag.
Erről készült az előbbi, letisztázott másolat.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 601-602.)