Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Majos Feri


Gyűjtő: Barabás István
Gyűjtés ideje: 1895
Gyűjtés helye: Kálnok
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 573-574/385. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Háromszéken Újfaluban az történt:
Simon Sándort mulatságban meglőtték.
Karabélyból ment a golyó szívibe;
Arcra borult a szoba közepire.

2. Simon Sándort viszik az ispotályba,
Majos Ferit a brassai fogházba.
Vasat vernek a kezire, lábára,
Magyar bakát a silbakolására.

3. Majos Feri, annak hínnak ingemet;
Úgy is írják magyarul a nevemet.
Simon Sándor szeretőmet szerette:
Karabélyom Simon Sándort megölte.

4. Óbrassóban árkolnak egy temetőt;
Ingem visznek abba legeslegelőbb.
Sírhalmomra ültessenek violát,
Hűtlen rózsám hadd sírhassa ki magát.Megjegyzés

 Jellemző példája, mint alakítja át, s szabja saját vidékéhez a nép a messze földön történt eseményt. Alig találunk új vonást e voltaképp Stiriában lefolyt tragédiában, s mégis jóval többet mond el kerekded kis székely balladánk, mint a hatvanas években keletkezett költemény hosszan elnyújtott kilenc vagy tíz eredeti strófája. Nem tartom érdektelennek azt is fölemlíteni, hogy a ballada valószínűleg Brassóból, kiszolgált katonák útján került Háromszékre. (Vesd össze Arany–Gyulai: Népkölt. Gyűjt. II. 38–39.) Rövidebb változata megvan Hatszáz m. nemzeti dal, 475. l.)

(Kanyaró 2015: 574.)

385. Majos Feri (Kálnok)
Lelőhely: EA 2276: 254. lap, 191. sz. Ismeretlen kéz írása.

385.1. A szöveg eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag. Barabás István VIII. o. t. kézírása. (Barabás István gyűjteményének VIII. darabja a 6. lapon.) – Kanyaró egyetlen szót változtatott az eredeti lejegyzés szövegén. A második strófa második sorában eredetileg stokház szerepelt, ezt írta át fogházra.

385.2. Kanyaró Ferenc másolata: MUEKvGyLtár 40. csomag. [Bűntényballadák Kanyaró Ferenc másolatában. 33–34. lap] – A stokház–fogház szócserén kívül a második versszakban még egy szót átírt Kanyaró: a harmadik sort kezdő Vasat vernek helyett Vasat tesznek került, és más magyarázó jegyzetet fűzött a balladához: „E ballada csak kivonatos átültetése a Gyönge Sándor hosszadalmas nótájának, melyben anya, feleség, kisgyerek, szerető és szép lányok – szóval minden van. || Az egyszerűbb és könnyebben érthető székely változat jóval szebb az eredetinél (Vesd össze Magyar Népköltési Gyűjtemény, II. kt. 38. lap.) Sajátságos, hogy Majos Feri igénytelen alakjáról a háromszékiek közt újabb időben egész balladakör kezd képződni.”

385. 3. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 401–402. Ismeretlen kéz írása. – A ballada és a hozzáfűzött jegyzet azonos Kanyaró Ferenc előbbi másolatával.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 815.)