Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Majos Feri


Gyűjtő: Bedő Ferenc
Gyűjtés ideje: 1896. májusa után
Gyűjtés helye: Laborfalva
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 572-573/384. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. A szengyörgyi utca
Gyászba van borulva,
Ezt a szegény Bokor Rózsát
Mindenki siratja.

2. Siratja az anyja,
Minden jó barátja.
Majos Feri nem siratja,
Mert ő meggyilkolta.

3. – Kocsmárosné, hallja,
Van-é sere, bora?”
– Serem es van, borom es van
A gyilkos számára.

4. Harangoznak délre,
Pont tizenkettőre.
Hóhér mondja: Majos Feri ,
Térdelj fel a székre.”||

5. Feltérdel a székre,
Feltekint az égre.
Jaj, istenem, gyilkosságom
Most jut az eszembe.1Megjegyzés

1. Az utolsó 3 szak Bogár Imréből van átvéve. A Majosok ma is Rétyen laknak, Laborfalvától 4 km[-re]. A múlt évtizedben még énekelték mind a két balladát. [A másik ballada Jakab Rózsa laborfalvi változata]

(Kanyaró 2015: 573.)

384. Majos Feri (Laborfalva)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 40. csomag [Bűntényballadák Kanyaró Ferenc másolatában és jegyzeteivel, 29–30. lap] Kanyaró Ferenc kézírása.

384.1. A ballada eredeti lejegyzése Bokor Rózsa címen: AKKvár–MsU 2293: 83. folio. Bedő Ferenc kézírása. („Lemásolta Bedő Ferenc”) Kanyaró annyit változtatott a szövegen, hogy a versszakokat logikai sorrendbe rendezte. A strófák eredetileg így követték egymást: 1, 2, 5, 3, 4. A lejegyző szerint hatodik versszaka is volt a balladának, ennek kihagyta a helyet azzal a megjegyzéssel, hogy „Ezt megígérte a tanító, hogy megkeríti.”
 A ballada után ceruzával írt magyarázat következik: „A Majosok Rétyen, Laborfalvától 4 km[-re] ma is élnek. Egy szintén Majos Feri nevezetű lakott (szolgált) néhai nagyanyámnál. Nagyon jó barátságban voltam vele, mint gyermek, a különben igen hű cseléddel. Neki bizonyosan rokona volt ez a megénekelt Majos Feri, ki kedvesét meggyilkolta. Emlékszem, mikor ezt az éneket egy arató lánytól hallottam, alig tudtak megnyugtatni, hogy nem az én barátomról van a nóta.” – Valószínű, hogy a ceruzás megjegyzés is Bedő Ferenc írása, de az is lehet, más kéz vetette papírra.

384.2. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 399. lap. Ismeretlen kéz írása. Azonos a főszövegben közölt Kanyaró -másolattal.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 815.)