Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Majos Feri


Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Uzon
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 571-572/382. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Zavaros a nagy Olt,
Nem akar tisztulni.
Az a huncut Majos Feri
Átol akar úszni.

2. Átol akar úszni,
Leányt akar ölni;
Annak a piros vérével
Meg akar mosdani.

3. Meg is ölé szegényt,
A vállára veté,
Ráborítá a vállára,
Az Oltba béveté.

4. Szerelem, szerelem,
De nagy veszedelem!
Ó, te gonosz Majos Feri!
Mért tetted ezt velem?

5. Harangoznak délre,
Pont tizenkettőre.
Hóér[!] mondja, Majos Feri,
Térdepelj a földre!

6. Letérdel a földre,
Feltekint az égre:
– Jaj, istenem! Gyilkosságom
Most jut az eszembe.Megjegyzés

 Ez a Majos Feri, ki szeretőjét megölte, kocsislegény volt egy-két évtizeddel ezelőtt. „Sepsiszentgyörgyön, a szolgabíró úrnál laktak mindketten”, mint Bodali F. Mihály értesíti Erdélyi Lajost, ki e balladát gyűjteményem számára átengedte. Hogy Bogár Imre dallamára éneklik, azt a szembetűnő utánzás mellett talán fölösleges is megemlítenem.

(Kanyaró 2015: 572.)

382. Majos Feri (Uzon)
Lelőhely: EA 2276: 222. lap, 163. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

382.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag. Bodali F. Mihály kézírása. – A halvány kézírás mára úgy elmosódott, hogy jobbára olvashatatlan.

382.2. Kanyaró Ferenc második másolata: MUEKvGyLtár 40. csomag. Egy-két szónyi eltéréstől eltekintve megegyezik a főszövegben közölttel, de a 4. versszakot Kanyaró áthelyezte a ballada végére. Kommentárt is fűzött a balladához: „Ez a ballada is Bogár Imrét utánozza. Majos Feri kocsislegény volt, s a sepsiszentgyörgyi szolgabírónál együtt lakott kedvesével, kit megölt féltékenységből. 1896-ból Erdélyi Lajos tanár szíves közlése.
 A 3-dik szak egy újabb változatban:

Meg is ölte szegényt,/ A vállára vette,
A vállára rá borulva/ A jég alá tette.

382.3. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 400–401. lap. Ismeretlen kéz írása. – Megegyezik Kanyaró második másolatával.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 814.)