Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Magyarország gyászba van


Gyűjtő: Bedő Béla
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Sepsikőröspatak
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 538-539/336. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Magyarország gyászba van,
Hej, Magyarország gyászba van,
Mert egy fiú halva van,
Mert egy fiú halva van.

2. Még vasárnap délután,
Hej, még vasárnap délután
Vígan sétált az utcán,
Vígan sétált az utcán.

3. Utána ment az anyja,
Hej, utána ment az anyja,
– Édes fiam, jöjj haza,
Édes fiam jöjj haza!

4. – Nem megyek én ma haza,
Hej, nem megyek én ma haza,
Vérbe fürdöm meg én ma,
Vérbe fürdöm meg én ma.

5. Hazafelé mentében,
Hej, hazafelé mentében
Pároskés a szívében,1
Pároskés a szívében.

6. – Édesanyám, sírhatsz már,
Hej, édesanyám sírhatsz már,
Sírom szélén állhatsz már,
Sírom szélén állhatsz már.

7. – Ti, leányok, sírjatok,
Hej, ti, leányok, sírjatok,
Legények, gyászoljátok.
Az én kedves fiamot!2Megjegyzés

1. Páros kés: tollkés? Vesd össze: Páros késed kiforduljon,/Az is a szívednek álljon. (Erdélyi: I. 456.)
2. Rokon tárgy némileg hasonló kidolgozásban: Arany–Gyulai: Népkölt. Gyűjt. II. 63. Az 5-ik strófa utolsó sora helyett néha hibásan ezt éneklik: „Rézfokos a kezében.” Kaptam még egy változatot ugyancsak Kőröspatakról, melyben az apát is utána küldik a fiának, hívja haza, s a második sor „Hej” felkiáltása mindenütt elmarad.

(Kanyaró 2015: 538–539.)

336. Magyarország gyászba van (Sepsikőröspatak)
 Lelőhely: EA 2276: 97. lap, 57. sz. Ismeretlen kéz írása Kanyaró autográf jegyzetével és javításaival.– Az ötödik versszak utolsó sora eredetileg Rézfokos a kezében volt, ezt Kanyaró kihúzta, helyette a negyedik sort ismételte meg. – Feltehetően ez volt a ballada eredeti lejegyzése, mert a Kanyaró-hagyatékban nem találtuk másolatát. Az íráskép (szép írás) és a lokalizálás alapján Bedő Bélát gyanítjuk a ballada gyűjtőjének.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 796–797.)