Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Londombor Idorka


Gyűjtő: Balogh Katalin
Gyűjtés ideje: 1973
Gyűjtés helye: Szilágypér
Közlő: Bura László
Közlés ideje: 1978
Megjelenés helye: Bura 1978: 23-26/7. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Somogyi Lajosné Szűcs Irma, 40 évesSzöveg

– Édes lányom, Idorka,
Mi annak az oka,
Hogy a te ruhádnak
Hosszabb a hátulja?

– Szabó nem jól szabta,
Varró nem jól varrta,
(hogy) Egye meg a fene,
De el is rontotta.

– Szabó is jól szabta,
Varró is jól varrta,
Kis Királyfi Miklós
    (de) Megigazította.

– Fecském, édes fecském,
Vidd el e levelet,
Kis Királyfi Miklósnak
Add oda, ha lehet.

Ha reggel érsz oda,
Tedd az ablakába,
Ha délben érsz oda,
Tedd az asztalára.

Ha este érsz oda,
Tedd a párnájára,
Ha este érsz oda,
Tedd a párnájára.

– Hóhérok, hóhérok.
Vigyétek lányomat
Az akasztófára,
A legmagasabbra.

– Anyám, édesanyám,
 Csak egyet engedj meg,
Kis kertembe menjek,
Virágim nézzem meg.

Virágim, virágim.
Tőből szakadjatok,
Mikor engem visznek,
Engem sirassatok.

Hóhérok, hóhérok,
Vigyétek lányomat
Az akasztófára,
A legmagasabbra.

– Anyám, édesanyám,
Csak egyet engedj meg,
Szobámba menjek be,
Ruháim nézzem meg.

Ruháim, ruháim,
Fogasról hulljatok,
Mikor engem visznek,
Engem sirassatok.

– Hóhérok, hóhérok,
Vigyétek lányomat
Az akasztófára,
A legmagasabbra.

– Anyám, édesanyám,
Csak egy napot engedj,
Egy napot, egy felet,
Vagy csak egy minutát.

– Sem egyet, sem egy felet,
Sem egy fél minutát,
Hóhérok, vigyétek
Ezt a híres dámát!

– Kocsisom, kocsisom,
Egyetlen barátom,
Négy lovat fogjál be,
(a) Legeslegjobbakat.

Tied a csattogás,
Enyém a villámlás,
Hátha élve látjuk,
Londombor Idorkát.

– Jó estét, jó estét,
Te szívtelen anya,
Hol van a galambom,
Londombor Idorka?

– Bent van a szobában,
Magát illegeti,
Magát illegeti,
A haját fésüli.

– Voltam ott, nem volt ott,
Te szívtelen anya,
Hol van a galambom,
Londombor Idorka?

– Elment az erdőbe
Vadvirágot szedni,
Koszorúba kötni,
Bús fejére tenni.

– Voltam ott, nem volt ott,
Te szívtelen anya,
Hol van a galambom,
Londombor Idorka?

– Hiába tagadni,
Fekszik a szobában,
Fekszik a szobában,
Gyászos ravatalon.

– Testem a testeddel
Egy sírban nyugodjék,
Vérem a véreddel
Egy patakot mossék.

Egyiknek sírjára,
Kinőtt egy kis fácska,
Másiknak sírjára
Ült két galambocska.

Két kis galambocska
Csak ezt turbékolja:
Átkozott az apa,
Százszorta az anya,
Ki egyetlen lányát
Hóhérkézbe adja.Megjegyzés

4–8. A szégyenbe esett lány

            Hét kutatóponton tizenegy változatát jegyeztük fel, hatot dallammal. A megye mindegyik kistáján fellelhető. Főként a felnőttek és az idősebbek ismerik.

            A Pusztadarócon feljegyzett változatban a többitől eltérő az 5. versszak:

           

Jó legény, te elmész,

Jó utat kívánok,

Kapumtól kapudig

Törjön le a lábad.

 

            A 8. versszakban pedig arra kéri az anyját, hogy engedje megnézni a barátnőjét is.

            A Szilágyszérben gyűjtött balladát adatközlője töredékesnek mondotta, emlékezete szerint a negyedik és a nyolcadik versszak után még következett egy-egy rész, amelyet azonban elfelejtett.

            Az 5. sz. dallamot vö. a 6. sz.-val.

            Az 8. sz. balladát a 2. sz. dallam változatára éneklik.

            Vö.: Albert–Faragó, 23–31. sz.; Ráduly, 24–27. sz.; Vargyas, 10/29–32. sz.; M. XXVI. évf. (1973) 4: 33.; SzH. IV. évf. (1971), 235. sz.

            A Pusztadarócon feljegyzett Jó estét, jó estét, ismeretlen anya kezdetű ballada a szégyenbe esett lány balladatípusának egyik töredékes változata (vö. Csanádi–Vargyas, 59–60. sz.), ugyanezek a motívumok az eladott lány balladatípusának egyik változatában is fellelhetők (vö. Ortutay–Kríza, 45. sz.).

            Dallamváltozatok:

            5. sz.: 1. versszak 5–6. sorát a dallam második felére énekli.

 

(Bura 1978: 200–201.)