Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Legendadal


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 161-162/35. sz.

Szöveg

  (megelőző imával)

Felséges Ur Isten seregeknek ura,
Bünben heveröknek itélő birája
Ha bününkért bűntetsz mint kegyelmes atya
De végképpen hozzánk tsak nem vagy mostoha.

Töredelmős szívvel kik tehozzád térnek
Szabadittasoddal megőrvendezteted
Ezek pedig innét szépen ki terődnek[!]
E nehány versekböl, kik igy kővetkőznek. –

Könyörögj Istennek teljes életődben
Hogy az tatár utól ne érjön mezöben
Mert akképpen lészen sorsotot[!] ez hellyben
A miként nekünk volt a szomoru vőlgyben

Egy nemös férfiju, jö vala erösen
Kit az tatár hátul sebessen üzvala
Szék várossa népit hogy meg látta vala
Keservesön sirva ezt kiáltja vala

Ó kedves feleim hamar szaladjunk el
Mert utánnunk szalad számtalan sok tatár ||
Bizony félö hogy ma leszön köztünk nagy kár
Ha csak a jó Isten körülettünk nem áll.

Azonban a tatár kezde közelödni
Az szék városunkot kezdi ostromolni
Hová is akkor a nép kezde szoruni[!]
Szorulása mijat nemis lön mit tenni
Mijért két oráig kezdének harczolni

De egyéb fegyverök nekijök nem vala
Hanem csak Szekercze, csép, hoszszas vasvilla
Az is némejektöl elvetetet vala
Mellyre nézve tatár nem sokat fél vala
Tatár sürü nyilát rájok szorja vala
Sokat szegényökbe meg sebessitvala.

Vaj negyven férfiju kikkel Isten vala
Kik negyven ezör tatárt meg futamtot vala
Mert Istennek karja velök harczol vala
Istennek szönt háza üressen marada
Mert sok nép belölle elvetetet vala.

Oh te szomoru völgy el hagyatot hely
Miér hogy sáral, vizel nem valál teljes
Ennyi asszony népet adál pogány kézre,
Gyermőköt vén embőrt ejtél fegyverére

Immá vesseimet tovább nem nyujthatom
Me szivem kesereg, elsem mulathatom ||
Szivemnek fájdalmát ki kell fakasztanom.

Ki vessőköt szörze Agyhai Sámuel
Kinek felesége, szép három gyermöke
Ekkor vitetett el a pogány keziben
Erdéj magyarország széljek hátárában
Ijen rablás tőnek küs asszony havában.

Dicséret, dicsöség lőgyön az Istennek
Ki szép szabadulást ad benne szivöknek
Es meg vigasztalást kétségbe esöknekMegjegyzés

Kéziratból: EA 10757: 1-3.

A Szék város 1717-i romlásáról szóló Legendadalt a vers szerint „Agyhai Sámuel szörzötte”, kinek feleségét és szép három gyermekét vitték el a tatárok. A családnévből és a vers ö-ző nyelvjárásából ítélve udvarhelyszéki lehetett a szerző vagy a vers leírója.

            A 34. számú krónikás vershez hasonlóan ezt a versezetet sem tekintjük folklórszövegnek, szerzője azonban, a népi-fél népi verselők csoportjába tartozhatott.

A népi történelmi emlékezet dokumentumaként vettük fel.

            Erről a kéziratról nem sikerült egyértelműen bizonyítani, hogy Kriza-gyűjtőtől származik, de tekintettel arra, hogy az írásmódja egyezik Kriza János kortársaiéval, s tekintettel arra, hogy a Sebestyén-hagyatékba 19. század közepéről-második feléből származó kéziratok a Kriza-örökség révén kerültek, feltételezzük, hogy ez a kézirat is a Kriza-hagyatékból került Sebestyén Gyulához.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 635.)