Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Leányhűség


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Székelyföld
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 192-193/48. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Fekete Nagy János, Adorjáni Balázs
Együtt ülnek vala,
Szép szeretőjükről, az ő édesükről,
Beszélgetnek vala.

2. Szóval elémondja Fekete Nagy János:
– Az enyém a legszebb, az enyém a legjobb
Széles e világon!
Szóval felfelelé Adorjáni Balázs:
– Az enyém a legszebb, az enyém a legjobb,
Amint hogy vitéznek én vagyok legnagyobb
Nagy Magyarországon.

3. Mindjárt elérántá széles, görbe kardját
Fekete Nagy János:
– Hallod-e, hallod-e Adorjáni Balázs:
Meg kell halnod már most!

4. Ott összemenének, megküzdölődének,
Még a föld is rengett, úgy erősködének.
Azonban érkezik Nagy János kevetje:
– Hallod-e, hallod-e, Fekete Nagy János?
Az te szép szeretőd elszökött az este,
Nagy török basával.

5. Nyomban megérkezék Adorján követje:
– Hallod-e, hallod-e, Adorjáni Balázs?
Gyűrűsöd, jegyesöd hitet monda tegnap
Egy dali legénynek.

6. Két vitéz bajnokok összenéznek vala,
Nagy erős kardjokat elhajítják vala,
Fekete Nagy János, Adorjáni Balázs.
Így szűnt csak meg köztök az szörnyű vérontás.Megjegyzés

Ehhez hasonló vagy rokon tárgyat nem találunk népköltészetünkben. Műköltő szerzeménye lehet.

(Knyaró 2015: 192.)

48. Leányhűség (Székelyföld)
 Lelőhely: MUEKvGyLtár 18. csomag. Kanyaró Ferenc kézírása. Az eredeti lejegyzés kézirata nem került elő. – Kanyaró közlésre szánta a másolatot. Erre utal a szöveg után írt pontosítás: „Közli: Kanyaró F.” valamint a gyűjtés helyéül feltüntetett Székelyföld nyomdai szedésére vonatkozó Petit utasítás. A közlemény más darabokat is tartalmazhatott, mert a cím fölött római VI-os szám található. Arról nincs tudomásunk, hogy Kanyaró közlésében megjelent volna a ballada.
 Megjelent viszont Benedek Elek „gyűjtéseként” 1884 végén a Harmónia című budapesti folyóiratban, mint mutatvány Benedek Elek Székely Tündérország című kötetéből (BERÉNYI Pál 1884), s utána, természetesen, megjelent magában a kötetben is 1885-ben (BENEDEK Elek 1885: 117–118). Azonban nagyon gyorsan kiderülhetett, hogy az archaizáló ballada Benedek Elek költői műhelyének terméke, mert Endrődi Sándor 1895-ben, A magyar költészet kincsesháza című antológiájában már Benedek Elek verseként közölte (HEGEDŰS Imre János 2009: 190–191). A Székely Tündérország későbbi kiadásaiból maga Benedek Elek is kihagyta, de úgy látszik, a kötet első kiadása is elég volt ahhoz, hogy a ballada bekerüljön a szóbeliségbe, s Kanyaró Ferenc valamelyik székelyföldi diákja népballadaként jegyezze le.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 623-624.)