Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Lányom, édes lányom


Gyűjtés ideje: 1974
Gyűjtés helye: Mikola
Közlő: Bura László
Közlés ideje: 1978
Megjelenés helye: Bura 1978: 15-16/1. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Tasnádi Andrásné Borbély Etelka, 60 évesSzöveg

– Lányom, édes lányom,
Állj fel a kőpadra,
Állj fel a kőpadra,
Nézz Törökországba!
Mit látol te arra?

– Nem látok egyebet,
Három üveghintót,
Három üveghintót,
Hatszáz veres zászlót,
Hatszáz veres zászlót.

– Anyám, édesanyám,
Miért jönnek azok?
– Lányom, édes lányom,
Érted jönnek azok,
Érted jönnek azok.

– Anyám, édesanyám,
Miért adtál oda?
– Lányom, édes lányom,
Apád adott oda,
Apád adott oda.

– Apám, édesapám,
Miért adtál oda?
– Lányom, édes lányom,
Bátyád adott oda,
Bátyád adott oda.

Mikor beleülök,
A hideg kirázzon,
Mikor odaérek,
Lelkem kiszakadjon,
Lelkem kiszakadjon.

Anyám, édesanyám,
Akkor várjál vissza,
 Mikor tűzhelyeden
Fodorminta terem,
Fodorminta terem.

Fodorminta fusson,
Szekfű bokrosodjon,
Fodorminta fusson,
Szekfű bokrosodjon,
Szekfű bokrosodjon.Megjegyzés

1–3. Az eladott lány

            Mindhárom változat a töröknek eladott lány típusába tartozik. A három változat tulajdonképpen két ballada, az egyik a szamosháti Mikolából, a másik Szaniszlóról származik. A Szatmáron feljegyzett Tomori Boriska ballada tulajdonképpen a szaniszlóinak eredetibb, teljesebb változata, adatközlője ugyanis édesanyjától, a ma már igen idős szaniszlói adatközlőnktől tanulta, aki szintén szüleitől 1910 előtt. E két változat dallama azonos.

            A Mikolában feljegyzett balladát adatközlője szüleitől tanulta, tőlük tudja azt is, hogy a hagyomány a klasszikus témát egy megtörtént eseményhez, Szirmai Ilona nevű, Egribe való lánynak az elrablásához fűzte. Gellért Sándor mikolai tanár-költő megerősíti ezt a Szirmai család kéziratban maradt, egykor a faluban megtalált leveleire hivatkozva, amelyeknek a tanúsága szerint a tatárok 1717. évi betörésekor a család a halmi templomba menekült, és a lányt onnét vitték el. Egy klasszikus ballada és egy későbbi esemény érdekes egybeesése valószínűleg hozzájárulhatott a ballada továbbéléséhez.

 

Vö.: Ortutay–Kríza, 42–45., 51–54. sz., Vargyas, 12/39. sz.

Megj. Lányom, édes lányom (szöveg). Diákszó, 1974., 1. sz. (Szatmár); Tomori Boriska. Forrás, Szatmár, 1975. dec. 22. 1.

(Bura 1978: 199–200.)