Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Lányok, lányok, tőlem tanuljatok


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1971-07-24
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1975
Megjelenés helye: Ráduly 1975: 66/28. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Simonfi Dezsőné Madaras Zsuzsa, 71 évesDallamSzöveg

S lányok, lányok, töllem tanuljatok,
A legénynek csókot ne adjatok,
Mer az a csók nem esik hiába,
Hull a könnyed a bölcső fájára.

Jobb kezével törüli a szemét,
Bal kezével ringassa gyermekét.
– Aludj, aludj, Istennek báránya,
Szerelemből jöttél a világra.Megjegyzés

28–29. Leányanya siralma. I–II.

 

            Seprődi 1913-ban közölte az első változatot Kibédről (Seprődi, 1974: 312; Marosszéki, 1913: 36.). Gyűjteményemben két variánsa található,mindkét adatközlő gyermekkorában tanulta. Több adatközlő szerint annak idején „Mátyus Lidi énekelte vót sokat az aratóba. Szerelemgyermeke lett, s így az ének a kedvence vót.” A 29. sz. változatban Kis Iluska neve szerepel balladahősként. Valószínű kontamináció eredménye, valamelyik népdalunk szövegével keveredett. Ezt erősíti meg a 3. versszak, amely szerelmi dal egy strófája. Ma már kevesen emlékeznek az énekre, a fiatal nemzedék egyáltalán nem ismeri.

            A közölt dallam átmenet a műdal és népdal között, tehát félnépinek számít.

(Ráduly 1975: 178.)