Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Langos Szép Ilona


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1970
Gyűjtés helye: Bogdánfalva
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 295-297/91. sz.

DallamSzöveg

„Ilanám, Ilanám,
Langasz Sziép Ilanám!”
Ablaknál varr vala
Kékice szelyemvel.

Őtészt őti vala
Szárig aranyszálval.
Cak ő isz kineze
Nad évegablakján.

Cak ő esz meglátá,
Ud jönek utánna.
Cak ő esz ud mondá:
„Bágyem, iedesz bágyem!

Bágyem, iedesz bágyem,
Ni hol jönek, bágyem,
Hat lóval, hintóval,
Hatvan katanával!

Hatvan katanával,
Sz ed rongyosz szolgával.”
„Ne félj, hugom, ne félj,
Met teszek ién arról!”

„Anyám, iedeszanyám,
Egyebtől nem fiélek:
Puszka roppanásztól,
Züőd erdő zugásztól.

Anyám, iedeszanyám,
Rejtszen el ingemet!”
„Lyányom, iedesz lyányom,
Hová rejtselek el?

Menj bié kamarába,
Bújj bié sziép ládába!”
Csak odaiérének.
„Add elé lyányodat!”

„Menj bié kamarába,
Nezz bié sziép ládába!”
Csak bié isz menének,
Ládába megkapák.

„Bújj ki onnat, bújj ki,
Indulj el előttünk!”
„Anyám, iedeszanyám,
Moszt szirasszon ingem!”Megjegyzés

Az akarata ellenére férjhez kényszerített, eladott leány tragikus története gyakori magyar, sőt Európa-szerte általánosan ismert balladai motívum. Az újabb kutatások szerint alkalmasint a francia folklórból magyarba átkerült középkori szerzemény. A tőlünk itt közzétett 35 versszakos klézsei változat a közelebb ről Faragótól közreadott másik klézsei változattal együtt a balladának eddig ismert legterjedelmesebb, legteljesebb változatai közé tartozik. A gyűjtő még két változatát jegyezte le Klézsén és egy másikat (Langos Szép Ilona) ismer Bogdánfalváról.

Domokos, MM. 262. — Csanádi—Vargyas 453—64. — Faragó, Jávorfa-muzsika 195—202. — Leader 148—78. — Ortutay—Kriza 741—2.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 631-632.)