Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Köpenyem leterítem


Gyűjtő: Barabási József
Gyűjtés ideje: 1901-01-15
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 443-444/258. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

Köpenyem leterítem,
Azon egyet szenderedem.
Mikor onnét megébredtem,
Három tollas áll előttem.
Az egyiktől azt kérdeztem:
Magokat ki küldte ide? ||
Münket biz a főhadnagy,
Hogy fogjunk el téged rabnak.
Mondják meg a főhadnagynak:
Ne fogasson engem rabnak.
Neki is van egy gyermeke,
Juttassa az isten erre.
Nem loptam én életembe,
Csak öt lovat Debrecenbe .
Kettőt adtam a bírónak,
Kettőt a szolgabírónak.
Egyet tartottam magamnak.Megjegyzés

258. Köpenyem leterítem (H. n.)
Lelőhely: AKKvár–MsU 1568/A–8. Barabási József V. g. o. t. kézírása. – Ez a ballada is A betyár utazólevele típus mintájára készült, annak szövegfordulatait használva próbál egy, a megszokottól bizonyos mértékig eltérő helyzetet megeleveníteni (nem a csendőrök kérdeznek, hanem az álmából felriasztott betyár, aki A sócsempész halála típusú balladából kölcsönvett formulával mond átkot elfogatójára). A különböző balladák törmelékéből összerakott töredékes szöveg nem tipologizálható.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 753–754.)