Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Kőmíves Kelemenné


Gyűjtő: Gombos János
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Etéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 292-293/115. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Az éjjel álmomba’ olyan álmot láttam,
Kőmíves Kelemen udvarába’ jártam,
Hát az ő udvara gyásszal bé van húzva,
Annak közepébe egy új kőkút rakva,
Abban az ő kicsid fia belé halva.

2. – Kocsisom, kocsisom, legkissebb kocsisom!
Húzd elé hintómat, fogd bé hat lovamat,
Hogy induljunk útnak nagy magos Dévára,
Kőmíves Kelemen látogatására.

3. Amint mentek volna, tüzes eső hullott,
Tüzes eső hullott, tüzesen villámlott.
– Asszonyom, asszonyom, térjünk meg az útból!
– Csapjad a lovakat, hogy érkezzünk hamar!

4. – Jó napot, jó napot, Kőmíves Kelemen!
– Isten hozott téged, kéncsem, feleségem!
Mér’ jöttél, mér’ jöttél te veszedelmedre?…
Szép gyengén megfogunk, béteszünk a tűzbe,
A szép gyenge hammad keverjük a mészbe:
Magas Déva várát megállítjuk véle.

5. Szép gyengén megfogták, bétették a tűzbe,
A szép gyenge hammát keverték a mészbe,
Magas Déva várát megállíták véle. ||

6. – Apám, édesapám, hol van édesanyám?
– Hadd el, kicsi fiam, haza jő estére.
– Istenem, istenem, este is eljöve,
Mégis édesanyám még haza nem jöve.

7. – Apám, édesapám, hol van édesanyám?
– Hadd el, kicsi fiam, haza jön reggelre.
– Istenem, istenem, reggel is eljöve,
Mégis édesanyám még haza nem jöve.1Megjegyzés

1. Legteljesebb változatát Kriza közölte a Vadrózsák I. kt. 314–317. lapján a Fejér-Nyikó mellékéről. Másik változatát lásd M. Népkölt. Gyűjt. I. 174–176. lapján. Harmadik ugyanott jelent meg a III. kt. 72–75. lapján Erdővidékről közölve. A ballada tárgyául szolgáló ó-hitű babonáról lásd Gyulai Pál érdekes felvilágosítását a két utóbbi változathoz adott jegyzetekben.

(Kanyaró 2015: 293.)

 

115. Kőmíves Kelemenné (Etéd–Székelykeresztúr)
Lelőhely: EA 2276: 12–13. lap, 6. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

115.1. A ballada eredeti lejegyzése Gombos János kézírásában: AKKvár–MsU 2293: 35. lap.

Az éjjel álmomba olyan álmot láttam
K. Kelemen udvarába jártam.
Hát az ő udvara gyásszal bé van huzva
Annak közepébe egy új kő kút rakva.
Abban az ő kicsid fia belé halva.

Kocsisom kocsisom legkissebb kocsisom,
Huzd elé hintomat fogd bé 6 lovamat
Hogy induljunk utnak nagy magos Dévára,
Kőmives K. látogatására.

A mint mentek volna, tüzes eső hullott
Tüzes eső hullott Tüzesen villámlott.
Asszonyom asszonyom terjünk meg az útból
Csapjad a lovakot, hogy érkezzünk hamar.

Jó napot jó napot Kőmives K.
Isten hozott téged kéncsem feleségem.
Mért Mér’ jöttél mért mér’ jöttél te veszedelmedre
Szép gyengén meg fogunk béteszünk a tüzbe,
A szép gyenge hammad keverjük a mézbe[sic!] mészbe
Nagy MagasDéva várát megállitjuk véle.
Szép gyengén megfogták, betették bétették a tüzbe Új versszak
A szép gyenge hammát keverték a mézbe mészbe.
Nagy magos Magas Déva várát megállitották megállíták véle.
Apám édes apám hol van édes anyám Új versszak
Hagyd Hadd el kicsi fiam haza jő estére.
Istenem istenem este is eljőve
még is édes anyám még haza nem jöve.
Apám édes apám hol van édes anyám, Új versszak
Hagyd Hadd el kicsi fiam haza jön reggelre
Istenem istenem reggel is eljöve
még is édes anyám még haza nem jőve.
(Etéd )

 A helymegjelölés Kanyaró írásával. Először Keresztúrt írta gyűjtési helyül, aztán azt áthúzta és Etédre helyesbítette. A kéziraton Kanyaró piros ceruzával javította a ritmushibákat, s bejelölte egy-egy vonallal a strófák elkülönítését. Ezt a beosztást követte a főszövegben közölt másolatában.
 Annak magyarázatát, hogy miért javította a helymegjelölést Székelykeresztúrról Etédre, Kanyaró egyik hevenyészett feljegyzésében találtuk meg. A szabédi Dimény Mózesné ről írva Kanyaró megjegyzi, hogy hozzá hasonló kiváló ”nótafát” még kettőt ismert: a várfalvi öreg Gadónét és egy etédi lányt. Ez utóbbiról így ír: „Érdekesebb ezeknél [Dimény Mózesnénél és Gadónénál] egy 16 esztendős kis leány Etédről, ki Gombos székelykeresztúri tanárnál szolgált. A tanár fia, ma már Dr. Gombos János több értékes balladát leírt tőle: Kőmíves Kel[emennét], Kádár Katát, Kis Gergelynét. A lány még egy hosszú halotti búcsúztatót is lediktált, megtetszett neki, s szórul szóra megtanulta. Mikor neve után tudakoltam, már elment Keresztúrról, s nem tudták nevét megmondani. Vikár Béla Etéden szép sikerrel kutatott, bár ő is szerencsésen rátalált volna e legérdemesebb nótafára.” (AKKvár–MsU 2293: 49v)

115.2. A ballada eredeti lejegyzése piszkozatban,*Gombos János kézírásában (töredék):
AKKvár–MsU 2200/F: 14.

115.3. A ballada második másolata Kanyaró Ferenc kézírásában: AKKvár–MsU
2123/D 10–12. lap – Ebben a másolatban szabályos négysoros strófákra tagolta a balladát, csupán az első versszakban hagyta meg a szabálytalan öt sort. Akárcsak az első másolatban, Kanyaró itt is kiigazította a ritmushibákat.

1. Az éjjel álmomba olyan álmot láttam
Kőmíves Kelemen udvarába jártam.
Hát az ő udvara gyásszal bé van húzva,
Annak közepébe egy új kőkut rakva,
Abban az ő kicsid fia belé halva.

2. – Kocsisom, kocsisom, legkissebb kocsisom!
Húzd elé hintómat, fogd bé hat lovamat
Hogy induljunk útnak nagy magos Dévára ,
Kómíves Kelemen látogatására.

3. Amint mentek volna, tűzes eső hullott,
Tűzes eső hullott Kanyaró betoldása, tüzesen villámlott.
– Asszonyom, asszonyom, térjünk meg az útból.
– Csapjad a lovakat, hogy érkezzünk hamar!

4. – Asszonyom, asszonyom, térjünk meg az útból!
– Csapjad a lovakat, hogy érkezzünk hamar! ||
– Jó napot, jó napot, Kőmíves Kelemen!
– Isten hozott téged, kéncsem, feleségem!

5. – Mért jöttél, mért jöttél te veszedelmedre?
Szép gyengén megfogunk, béteszünk a tűzbe,
A szép gyenge hammad keverjük a mészbe:
Magas Déva várát megállítjuk véle.

6. Szép gyengén megfogták, betették a tűzbe.
A szép gyenge hammát keverték a mészbe.
Magas Déva várát megállíták véle.
Magas Déva várát megállíták véle.

7. – Apám, édes apám, hol van édes anyám?
Hagyd el, kicsi fiam, haza jő estére.
– Istenem, istenem, este is eljöve;
Mégis édes anyám még haza nem jöve. ||

8. – Apám, apám, apám, hol van édes anyám?
Hagyd el, kicsi fiam, haza jön reggelre.
– Istenem, istenem, reggel is eljöve,
Mégis édes anyám még haza nem jöve.
(Etéd )

 A helynév előtt Kanyaró utasítása: „Petit”. A nyomdászoknak szóló utasítás arra utal, hogy Kanyaró kiadásra készítette elő a ballada szövegét.

115.4. Kanyaró Ferenc töredékes feljegyzése az építő áldozatról: AKKvár–MsU 2200/F: 13. – „Mexikóiak templomuk alapját hadifoglyok vérével öntözték, s magvakat raktak belé. Afrikai s ausztráliai vad népnél ma is nagyobb épület alapjába embert, rendesen rabszolgát temetnek: gonosz szellem ellen megvédi az épületet. (Diáz (jegyzet) 193.)

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 676-678.)