Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Kőmives Kelemenné


Gyűjtő: Gurka László
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Klézse
Közlés ideje: 1954
Megjelenés helye: Faragó - Jagamas 1954: 63-67/2. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Szabó Mártonné Kotyorka Mária, 39 év, KlézseDallamSzöveg

Ú'rakják, ú'rakják
Magas Déva várát,
Kit éjjel felraknak,
A nappal mind lehull.

Kit nappal felraknak,
Az éjjel mind lehull,
Kit nappal felraknak,
Az éjjel mind lehull.

Azt az álmot látá¹
Mestere² Manole,
Azt az álmot látá
Mestere Manole:

Kinek odatalál
Asszon-felesége,
Annak vegyék fejét,
Rakják a kócába.³
 
Azt az álmot látá
Legnagyobb kümesné,
Kerek udvarába,
Kerek közepibe;

Kerek udvarába,
Kerek közepibe
Vérkút fokadt vala,
Vérkút fokadt vala.

Kejj fel szógám, kejj fel,
Hámold e lovakat,
Hámold e lovakat,
Hogy induljunk útnak.

Hat ló, hintó zenyém,
S ez ostor e tiéd.
Hat ló, hintó zenyém,
S ez ostor e tiéd.

Magas Gyéva várnál
Talán nincs jó dolgik,
Magas Gyéva várnál
Talán nincs jó dolgik.

Mestere Manole
Ő es eléálla,
Ő es eléálla
Vigyázkodó helyre.

Messzünnet meglátá,
Úgy menen, úgy menen,
Úgy menen, úgy menen
Asszon-felesége.

Istenem, istenem,
Mivel térissem meg?
Adj egy fene farkast,
Térjenek meg vissza.
 
Azt es ad az isten,
Még sem térének meg.
Kezével es inté,
Szájával es mondá:

Térjetek meg vissza,
Me nem jóra jöttök.
Térjünk meg, asszonyunk,
Me nem jóra menünk.

Adj egy fene medvét,
Térjenek meg vissza.
Azt es ad az isten,
Még sem térének meg.

Istenem, istenem,
Szerelmes istenem,
Adj egy nagy kőesőt,
Térjenek meg vissza.

Azt es ad az isten,
Még sem térének meg,
Csak odaérének
Magas Gyéva várhoz.

Jó napot, jó napot,
Tizenegy kőmijes.
Azt egy sem fogadá
Magas Gyévo várnál.

Talán nincs jó dolgik?
Eggyig es jártam itt,
S örökké köszöntem,
S örökké fogadták.

Mindját es elmene
Mestere Manole;
Mindját megölelte.
Ez ölébe vette.
 
Felvitte e zidra,⁴
Letevé e zidra.
Tréfálni akarunk,
Bé akarunk rakni.

Felrakák őt térgyig,
Felrakák őt térgyig.
Tréfa-je, vagy való,
Tizenegy kőmijes?

Való ez, asszonyunk,
Zurad tette törvint.
Való ez, asszonyunk,
Zurad tette törvint.

Felrakták hónyaljig,
Felrakták hónyaljig.
Tréfa-je, vagy való,
Tizenegy kőmijes?

Való jez, asszonyunk,
Urad tette törvint.
Való jez, asszonyunk,
Urad tette törvint.

Az én gyermekemet
Ki fereszgeti meg?
Vannak genge esők,
Azok megferesztik.

Az én gyermekemet
Ki kötözgeti bé?
Vannak jó asszonyok,
S azok békötözik.

Az én gyermekemet
Ki ebélteti meg?
Vannak jó madarkák,
Azok ennik hoznak.

Az én gyermekemet
Ki rengetgeti el?
Vannak genge szellők,
Sz azok elrengetik.

Meştere Manole,
Meştere Manole,
Zidul că mă strînge,
Viaţa mi se stinge.⁵Megjegyzés

1 Változat (e szakasz harmadik sorában, valamint az 5. szakasz első sorában is): Ulyan álmot látott.
2 Mestere: a magyarból kölcsönzött román meşter (mester) megszólító formája.
3 Kóc: sarok. (Román colţ.)
4 Zid: fal. (Románul.)
5 A szakasz magyar jelentése: Manole mester, / Manole mester, / Szorít a fal, / Vége az életemnek.

(Faragó - Jagamas 1954: 67.)