Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Kis Júlia


Gyűjtés ideje: 1865
Gyűjtés helye: Udvarhelyszék
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 113–114/10. sz.

Szöveg

Hallod-e te király-urfi!
Jere este guzsalyasba.
Nem mehetek te király-lány,
Hogy juthatnék túl a Dunán,
Este későn sötét leszen,
S a Dunába belé esem.

Vagyon nekem szövétnekem,
Tornácomba kitétetem,
S meg is gyujtom, mihelyt lehet,
Világánál átal jöhetsz. –

Megindula király-urfi
Este későn guzsalyasba;
S belé esék a Dunába,
A Dunának közepibe.

Ugy sír, ugy sír király-leány
Király-leány kis Júlia.
Szóval kérdi asszony-anyja:
Mért sirsz fiam, kis Júlia?
Hogy ne sirnék asszony-anyám,
Elvesztettem gyöngyös pártám,
Belé esett a Dunába,
A Dunának közepibe.

Vagyon nekem gyöngyös pártám,
Azt én mindjárt neked adom.
Nem kell nekem senki másé,
Csak kell nekem a magamé.
Hallod-e te asszony-anyám!
Hivassuk fel Bíró Jankót,
Bíró Jankót, vízi búvárt,
Hogy fogja ki gyöngyös pártám.

Hallod-e te Biró Jankó,
Vedd ki az én gyöngyös pártám!
Nem kapok én gyöngyös pártát,
Csak kapok én király fiát. –
A kell, a kell Biró Jankó,
Biró Jankó vizi búvár.
Hozd fel ide palotámba,
Tedd fel ide én ágyamba.

Ugy sír ugy sír, király-leány,
Király leány kis Júlia:
Neki szíve meghasada,
Mindjárt szörnyü halált hala.
Az egyiknek csináltattak
Fejér márvány kőkoporsót,
A másiknak csináltattak,
Vörös márvány kőkoporsót.
Virágos kertbe temették,
Egymás mellé elültették,
Az egyikre palántáltak
Fejér csikos tulipántot,
A másikra palántáltak
Tiszta vörös tulipántot.
A szerelmeseknek lelke
Élő tulipánttá leve,
S addig s addig nevelkedtek,
A míg össze ölelkeztek


Megjegyzés

Gálfi Sándor, id. 1865. (Fővárosi Lapok) – Ua. in MNGY I. 1872: 183-184/25. sz. Gálfi Sándor gyűjt. Udvarhelyszék. Változtatás nélküli újraközlés. A szöveget tagolás nélkül tette közzé Gyulai Pál, de bekezdésekkel jelezte az új szakaszok kezdetét. – Ua. in Bartalus István 1875: 7/6. sz. [Hallod-e te király-úrfi] „Gálfi Sándor gyűjtem.” E rövidített megjegyzés azt sugallja, hogy Bartalus nem a publikált balladát tette közzé gyűjteményében, hanem az akkor már halott Gálfi Sándor hagyatékából/ gyűjteményéből vette fel a Magyar Népdalok második kötetébe a balladát. A hat soros első strófától eltekintve Bartalus szabályos négy soros versszakokra tagolt, változatlan szöveget közölt. – Ua. in SZNGY I. 1956: 30–32/9. sz. Udvarhelyszék, Gálfi Sándor  gyűjtése.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 620.)