Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Kis Gergő Istvánné


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1864
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 139-140/25. sz.

Szöveg

Uram, édes uram, édes jámbor uram!
Eressz el engemet, igen szépen kérlek,
Legkisebb leányod látogatására:
Hallottam felőle, n e m  s z á n j a  a  s z e g é n y t ! –

El is elindulék, reá is találék,
Kapuban áll vala legkisebb inassa.
Inasom, inasom, én édes inasom,
Mondd meg asszonyodnak, ne sajnáljon tőlem,
Ne sajnáljon tőlem egy szelet kenyeret,
Egy szelet kenyeret s egy kis pohár vizet.

Asszonyom, asszonyom, én édes asszonyom,
Azt mondja egy koldus, ne sajnáljon tőle
Egy szelet kenyeret s egy kis pohár vizet.

Mintsem kenyeremet egy koldusnak adnám,
Komondor kutyámnak oda hajitanám,
Mintsem a vizemet egy koldusnak adnám,
Palotám földjivel inkább felitatnám. –

Hallod-é, hallod-é, te nagyságos asszony,
Mikor leány voltál, ki leánya voltál? –
Kis Gergő Istánnak legkisebb leánya,
Bizon ha te volnál legkisebb leánya,
Igy hát én is vagyok lelke hites társa. –

Te vagy-e, te vagy-e lelkem édes anyám!
Jere bé, jere bé, sietve jere bé!
Csináltatok neked jó köményes levest,
Adok neked adok patyolat gyócs inget,
Neked adom, neked irott palotámat,
Neked adom, neked gyontáros hintómat,
Neked adom, neked hat szép paripámat. –

Köményes levesed egye meg a kutya,
Patyolat gyócs inged fujja el a nagy szél,
Irott palotádat égesse meg a tűz,
Gyontáros hintódat egye meg a rozsda,
Hat szép paripádat verje le döghalál,
Nem kell nekem semmid, te magad sem kellesz,
Maradj csak magadnak szép nagyságos asszony!Megjegyzés

KRIZA J. 1864b (Fővárosi Lapok) – Ua.  K. J. 1869. (A „Magyar Polgár” Nagy Naptára, Kis-Gergő Istánné címen) – Ua. in MNGY III. 1882: 16–17/9. sz. Néhány szó kicserélésén, ö-ző hangalakok becsempészésén túl Gyulai átírta egyes szám harmadik személyű ragozásba az ötödik sor igéit, s tagolatlan versként közölte a balladát. – Ua. in SZNGY I. 1956: 49–50/18. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 629.)