Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Kicsi tinó, nagy a szarva


Gyűjtő: Bedő Béla
Gyűjtés ideje: 1893/94. tanév
Gyűjtés helye: Sepsikőröspatak
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 413-415/227. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Kicsi tinó, nagy a szarva,
Nem fér be az istállóba.
Angyalom!

2. Kicsi tinó, nagy a járom,
Be szép kislány ez a három
Angyalom!

3. De szeretném az egyiket,
Három közül a szebbiket.
Angyalom!

4. A szebbiket feleségnek,
A más kettőt szeretőnek.
Angyalom!

5. Nem loptam én életemben,
Csak egy csikót Debrecenben
Angyalom!

6. Arról tudták, hogy lopott volt,
Mind a négy lába hóka volt.
Angyalom!

7. Lopok lovat harminchármat,
A brassai nagy csárdából.
Angyalom!

8. Kettőt adok a bírónak,
Kettőt a szabadítónak.
Angyalom!

9. Hogy hamarébb szabaduljak,
S haza felé indulhassak.
Angyalom!

10. S mikor mentem haza felé,
Kilenc csendér1 állott elé.
Angyalom!

11. A tizedik azt kérdezte:
– Hol az utazólevele?
Angyalom!

12. Mellényemet kigomboltam,
Leorverem2 elékaptam.
Angyalom!

13. Leorverem elé kaptam,
Három csendőrt halva hagytam
Angyalom!

14. Jaj Istenem, mit csináljak?
Elfussak-e, vagy megálljak?
Angyalom!

15. Megállottam, megkötöttek,
Rögtön a börtönbe vittek.
Angyalom!

16. Csipkebokor ne virágozz,
Értem, rózsám, ne várakozz!
Angyalom!

17. Mert ha értem várakozol,
Soha meg nem párosodol.
Angyalom!Megjegyzés

1. Csendőr

2. Revolver

 

227. Kicsi tinó, nagy a szarva (Sepsikőröspatak)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 50. csomag. A ballada eredeti lejegyzése, a gyűjtő, Bedő Béla IV. g. o. t. kézírásában.

227.1. A ballada első másolata: EA. 2276: 196–197. lap, 141. sz. Nem loptam én életemben címen. Ismeretlen kéz (feltehetően Bedő Béla) írása, Kanyaró autográf javításaival és jegyzetével. – Szokásunktól eltérően nem ezt a másolatot vettük fel a főszövegbe, mert Kanyaró az első négy versszakot kihagyta, az ötödik strófával indította a balladát, s csak jegyzetbe vette fel az első négy strófát, mondván, hogy „mintegy bevezetésképpen a következő ismeretes népdalt szokták dalolni” (197. lap) – Kanyaró szómagyarázatait ebből a másolatból vettük át. Ugyanitt Kanyaró utal arra, hogy „A 6–9-ik strófa [nálunk a 10–13. versszak] hasonlít némileg a Mumori betyár négy első strófájához. Lásd Kőváry Béla: Göcseji népdalok, 22–23.

227.2. A ballada második másolata: MUEKvGyLtár 50 csomag, („Tinó és csendőr” téma változatai) Kanyaró Ferenc kézírása. Kanyaró ezúttal a ballada 7–9. versszakát hagyta ki a másolatból, s nem is jelezte eljárását és annak okát. További változtatások: a 16. versszakban csipkebokor helyett rózsabokort írt, a 17. strófa első sorában értem helyett reám került.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 744.)