Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Kicsi tinó, nagy a járom


Gyűjtő: Rédiger Ödön
Gyűjtés ideje: 1895
Gyűjtés helye: Szabéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 417-419/230. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Szabó Anna, 69 évesSzöveg

I.

1. Kicsi tinó, nagy a járom,
Haj! de szép lány ez a három!
                         Angyalom!

2. A legszebbik feleségnek,
A más kettő szeretőnek,
                         Angyalom!

3. Dombon van a rózsám háza,
Körülfogta azt a zsálya.
                         Angyalom!

4. Körülfolyta nyári szegfű,
Az én rózsám csalfa szívű.
                         Angyalom!

5. Kicsi tulok, nagy a szarva:1
Nem fér be az istállóba.
                         Angyalom!

II.

1. Én nem loptam életemben,
Csak egy tinót Debrecenben.
                         Angyalom!

2. Mikor mentem haza felé,
Kilenc zsandár állott elé.
                         Angyalom!

3. Azt kérdezik: mi a nevem?
Hol az utazólevelem?
                         Angyalom! ||

4. – Csendőr urak! Álljanak meg:
A mellényem gomboljam meg.
                         Angyalom!

5. Az mellényem meggomboltam,
Rögtön hatot főbe csaptam,
                         Angyalom!

6. – Csendőr urak! Itt a nevem!
Ez az utazólevelem!
                         Angyalom!

7. Jaj, istenem! Mit csináljak?
Elfussak-é, vagy megálljak?
                         Angyalom!

8. Ha elfutok, főbe lőnek,
Ha megállok, megkötöznek:
                         Angyalom!2Megjegyzés

1. A „kicsi tinó, nagy a járom”, „kicsi tulok, nagy a szarva” talán a házasodásra való nagy kedvét és kevés módját jelenti az ifjaknak képletesen.
2. A 69 éves Szabó Anna asszony szerint ez csak olyan újféle vers.

(Kanyaró 2015: 418-419.)

230. Kicsi tinó, nagy a járom (Szabéd)
Lelőhelye: EA 2276: 198–199. lap, 142. sz. Kanyaró Ferenc kézírása

230.1. A ballada eredeti lejegyzése Rédiger Ödön kézírásában. MUEKvGyLtár 40. csomag (Rédiger Ödön szabédi gyűjtése, é. n. 8. és következő számozatlan lapok) Rédiger Ödön kéziratában nem szerepel az első rész negyedik strófája, a millenniumi gyűjtemény számára készített másolatba Kanyaró utólag toldotta be azt a versszakot. Más módosítást nem hajtott végre Kanyaró.

Kicsi tinó nagy a járom
Haj de szép lány ez a három
Angyalom |
A legszebbik feleségnek
A más kettő szeretőnek,
angyalom
Dombon van a rózsám háza
Körül fogta azt a zsálya
Angyalom |
Kicsi tulok nagy a szarva ||
Nem fér be az istállóba
Angyalom |
Én nem loptam életemben
Csak egy tinót Debrecenben
Angyalom |
Mikor mentem haza felé
Kilencz zsandár állott elé
Angyalom |
Azt kérdezik mi a nevem
Hol az utazó levelem
Angyalom |
Csendőr urak álljanak meg
Az mellényem gomboljam meg |
Az mellényem meggomboltam
Rögtön hatot főbe csaptam |
Csendőr urak ez a nevem
Ez az utazó levelem |
Jaj Istenem mit csináljak
Elfussak-e vagy megálljak|| |
Ha elfutok főbe lőnek
Ha megállok megkötöznek
Angyalom

 Kanyaró megjegyzése: „Új, 1895.”

230.2. A ballada további másolata Kanyaró kézírásában: MUEKvGyLtár 50. csomag. („Tinó és csendőr” téma változatai). Megegyezik Rédiger Ödön eredeti lejegyzésével. E másolat végén Kanyaró 1894-re datálja a gyűjtést.
 A másolatban a Kilenc zsandár állott elé sorhoz Kanyaró a következő jegyzetet csatolta: „Ez ismert fordulat, régi balladákra emlékeztet. Például Erdélyinél: Szemeimet felvetettem,/ Három hajdú áll előttem. Népdalok és mondák, I. 201.)”

230.3. A ballada nyomtatásban: KANYARÓ Ferenc–RÉDIGER Ödön–OLOSZ Katalin 2009: 60–62/6. sz. és 144–145/6. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 745–746.)