Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Kicsi nemes legény


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1873
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 142-143/27. sz.

Szöveg

Barassó piacán kicsi nemes legény
Ártatlan s ok nélkül raboskodik szegény!
Szóval azt kiáltja kicsi nemes legény:
Ártatlan s ok nélkül raboskodik szegény.
Szóval azt kiáltja: Anyám, édes anyám,
Három kővárad van, válts meg az egyikkel!
Nem váltlak, nem váltlak, lelkem kedves fiam,
Mert fiú helyébe fiat ád az isten,
De kőváram helyett nem ad mást az isten!

Nem bánom, nem bánom, lelkem édes anyám!
Mert koporsóm leszen tengernek két martja,
Szemfödelem leszen tenger sürű habja,
Harangszóm is leszen tengernek zugása.
Eltemetnek engem tengerbe a halak,
Megsiratnak engem az égi madarak,
Az égi madarak s az erdei vadak.

A fekete holló gyászt visel magáért,
Én is gyászt viselek apámért, anyámért,
Apámért s anyámért mit nem cselekedném,
Tenger sürű habját kalánnal kimerném,
Tenger fenekében gyöngyszemeket szednék,
A régi mátkámnak gyöngybokrétát kötnék.

Jobb lett volna nekem tengeren túl mennem,
Tengeren túl mennem, török rabja lennem,
Karcsú derekamon rabszijjat viselnem.

Küküllő kövecse kalamáris volna.
Törökök gyapotja mind tentabél volna,
Tenger sürű habja mind tentalé volna,
Mezőn mennyi fűszál mind pennaszál volna,
Égen mennyi csillag iródiák volna:
Bánatim leirni annak is sok volna.

Az uristen adjon ezernyi ezer jót,
Ki az én bölcsőmnek megrenditője volt,
Nem egyszer, nem kétszer, ezernyi ezerszer!Megjegyzés

KRIZA János 1873a (Fővárosi Lapok) – Ua. KRIZA János 1873b (Jónás Lapja – a Fővárosi Lapok után) – Ua. in MNGY III. 1882: 42/28. sz.  Nincs még egy balladája a Kriza-hagyatéknak, mellyel oly kíméletlenül járt volna el Gyulai Pál, mint a Kicsi nemes legénnyel. Össze-vissza szabdalta annak érdekében, hogy esztétikailag elfogadható, „kerek” „balladatöredéket” hozzon létre az erősen lírába hajló balladás rabénekből. Azzal kezdte, hogy a Barassó piacán kicsi nemes legény kezdősort Nagy Törökországban kicsi nemes legényre változtatta, lapalji jegyzetben megjegyezve, hogy „egy más változatban Barassó piacán áll, de ez helyesebb.” Az első strófa harmadik-negyedik sorát kihagyta, azon túl változtatás nélkül közölte a ballada első és második versszakát. Ennyivel aztán végére is ért a balladának, amit a töredékek között hozott nyilvánosságra.
    A ballada további részével még méltatlanabbul járt el: a harmadik és az ötödik stófát átfogalmazásokkal, kihagyásokkal A fekete holló gyászt visel magáért kezdetű szerelmi dalként közölte a 119-120. lapon, így:
    A fekete holló gyászt visel magáért,
Én is gyászt viselek jegybeli mátkámért,
Jegybeli mátkámért mit nem cselekedném,
Tenger sürü habját kalánnal kimerném,
Tenger fenekében gyöngyszemeket szednék,
Jegybeli mátkámnak gyöngybokrétát kötnék.

Küküllő kövecse kalamáris volna,
Tenger sürü habja mind tintalé volna, ||
Mezőn mennyi füszál mind pennaszál volna,
Fán a mennyi levél mind papiros volna,
Bánatom leirni annak is sok volna.
    A közbeeső negyedik és az utolsó, hatodik versszakkal nem volt mit kezdenie, így hát  egyszerűen kihagyta. A negyedik abban a pillanatban fölöslegessé vált, amikor a ballada kezdősorában a Barassó piacát Nagy Törökországra változtatta, az utolsó három sort pedig ugyancsak értelmetlenné tette a harmadik versszak átfogalmazása szerelmi dallá. – Ua. in SZNGY I. 1956: 53–54/22. sz. A Gyulai által megcsonkított szöveget közli újra.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 629-630.)