Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Kétféle mennyasszony


Gyűjtő: Almási István
Gyűjtés ideje: 1976-03-26
Gyűjtés helye: Kárásztelek
Közlő: Almási István
Megjelenés helye: Almási 1979: 48-49/29. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Balogh Mihályné Lőrincz Klára, 70 évesDallamSzöveg

1. Kontyolják a néi̯német bodros fűkötőübe,
Ëngëmet is kontyolnak ëgy disznóu̯böndőbe
Nagy öröm a nénémnek: cifra szabó legény,
Siralom az énnekem: szegény kondász legény.

2. Ítetik a néi̯német porcollán tángyérbúl,
Engëmet is ítetnek egy disznóu̯válubúl.
Nagy öröm a néi̯némnek: cifra szabólegény,
Siralom az énnekem: szegény kondászlegény.

3. Fektetik a néi̯német szíp paplanyos ágyba,
Ëngëmet is is fektetnek disznóu̯alamába.
Nagy öröm a néinémnek: cifra szabólegény,
Siralom az énnekem: szegény kondászlegény.

4. Felkőtik a néi̯német öt-hat páros csóu̯kkal,
Engëmet is fëlkőtnek ëgy nagy bünkösbottal.
Nagy öröm a néi̯némnek: cifra szabólegény,
Siralom az énnekem: szegény kondászlegény.Megjegyzés

29. Kétféle menyasszony – Mg 2304 II u.

                Dallamváltozata: 30. sz. Adattárunkban ezenkívül még egy variánsa van Kémerről (Mg 2043 II e). Jellemző a kémesi énekes megjegyzése, mely szerint ez „kárásztelekies nóta”. Változatai a szakirodalomban szintén Kárásztelekről: MNT VI. 143–145. sz. Selymesilosvai és sámsoni hangszeres változatát 1. uo. 146, ill. 156. sz. alatt. (L. uo. az I. típus többi változatát is: 1–222.sz.)

                Szövege régi stílusú népballada. Három változatát közölte Ortutay–Kríza 102–104. sz. Legutóbb Vargyas 508–511. foglalta össze a balladával kapcsolatos tudnivalókat.

                Funkciója szerint a kárászteleki lakodalom egyik szertartásos éneke. A menyasszony kontyolása közben szokott elhangzani közvetlenül a 103–104. sz. kontyolóének után.

(Almási 1979: 267.)

 

A hivatkozás feloldásához: Hivatkozott irodalom.