Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Két rab testvér


Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Pusztina
Közlés ideje: 1954
Megjelenés helye: Faragó - Jagamas 1954: 93-100/7. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Kaszap Györgyike Véro, 47 év, világtalan, PusztinaDallamSzöveg

S a törökök s a tatárok
Kihatának Moldovába.
Két szép rabot elrablának.
Egyik szép rab Bíró János,
Másik szép rab Bíró Kata.

Harminc esztendeig török rabjai voltak s akkor megszöktek. Útközbe Bíró János megsebesül, mert verekedett a törökökkel.

Húgom, húgom, Bíró Kata,
Bújj be ebbe vízmosásba.
Hasítsd ketté keszkenyődet,
Kösd bé nékem jobb karomat
Összevágák a jobb karát.

Bíró János, Bíró Kata elindulának haza

Az énekes innen dallammal énekli tovább:

Menjünk hazafelé,
(ă)Húgom, édes húgom.
Menjünk hazafelé,
Húgom, édes húgom.

Szegény Bíró Kata,
Menjél, kérjél szállást,
Menjél, kérjél szállást
Erre éccakára.

Gazdáim, gazdáim,
Nagy tisztes gazdáim,
Gazdáim, gazdáim,
Nagy tisztes gazdáim,

Mé nem adnak szállást
Erre éccakára?
Mé nem adnak szállást
Erre éccakára?

Egy bátyámmal vagyok
Egyen¹ megvagdalva.
Egy bátyámmal vagyok
Egyen megvagdalva.

Menj ki kúdus, menj ki,
Menj ki a házamból,
Met én a kúdusnak
Bűzit se állhatom.

Bátyám, édes bátyám,
Szegény Bíró János,
Szállást nem adának,
Kicokigatának.²

Menj bé húgom, menj bé,
Szegény Bíró Kata.
Menj bé húgom, menj bé,
Szegény Bíró Kata.

Meleg tűzhejikre
Ha bé nem csapnak³ es,
Bár az ajtó mellé
Hogy béfogadnának.

Gazdáim, gazdáim,
Nagy tisztes gazdáim,
Mé nem adnak szállást
Erre éccakára?

Egy bátyámmal vagyok
Egyen megvagdalva.
Egy bátyámmal vagyok
Egyen megvagdalva.

Meleg tűzhejikre
Ha bé nem csapnak es,
Bár barmok jászlába,
Bár barmok jászlába.

Menj ki kúdus, menj ki.
Menj ki a házamból,
Met én a kúdusnak
Bűzit se állhatom.

Bátyám, édes bátyám,
Szállást nem adának,
Szállást nem adának,
Kicokigatának.

Csak még menj bé, húgom,
Szegény Bíró Kata.
Csak még menj bé, húgom.
Szegény Bíró Kata.

Kérd meg a gazdát es,
Adjon nekünk szállást.
Kérd meg a gazdát es,
Adjon nekünk szállást.

Gazdám, édes gazdám,
Adjon nekünk szállást.
Adjon nekünk szállást
Erre éccakára.

Egy bátyámmal vagyok
Egyen megvagdalva.
Egy bátyámmal vagyok
Egyen megvagdalva.

Házamba nem csaplak,
Marhák hajlékjikba.
Házamba nem csaplak,
Marhák hajlékjikba.

Húgom, édes húgom,
Ugyan reám ügyelj,
Ugyan reám ügyelj
Ezen az éccakán.

Első kakasszókor
Egy mirigyem szökik.
Első kakasszókor
Egy mirigyem szökik.

Másod-kakasszókor
Szavam megfoganik.
Másod-kakasszókor
Szavam megfoganik.

Harmad-kakasszókor
Világból kimúlok.
Harmad-kakasszókor
Világból kimúlok.

Bátyám, édes bátyám,
Szegény Bíró János.
Bátyám, édes bátyám,
Szegény Bíró János,

Harminc esztendeig
Török rabja valál.
Harminc esztendeig
Török rabja valál.

Most eljöttünk mink es
Az apánk házához.
Most eljöttünk mink es
Az apánk házához.

Szállást nem adának,
Kicokigatának.
Szállást nem adának,
Kicokigatának.

Meghallta a szolga,
Mondta az asszonynak,
Meghallta a szolga,
Mondta az asszonynak:

Asszonyim, asszonyim,
Nagy tisztes asszonyim,
Asszonyim, asszonyim,
Nagy tisztes asszonyim.

Egyik szép rab meghalt,
Másik úgy siratja,
Egyik szép rab meghalt,
Másik úgy siratja:

Bátyám, édes bátyám,
Szegény Bíró János.
Bátyám, édes bátyám,
Szegény Bíró János,
 
Harminc esztendeig
Török rabja valál.
Harminc esztendeig
Török rabja valál.

Most eljöttünk mink es
Az apánk házához.
Most eljöttünk mink es
Az apánk házához.

Szállást nem adának,
Kicokigatának.
Szállást nem adának,
Kicokigatának.

Kiküd egy másikat.

Menj ki, hallgasd csak meg,
Lehet, ez hazudott.
Menj ki, hallgasd csak meg,
Lehet, ez hazudott.

Asszonyim, asszonyim,
Nagy tisztes asszonyim,
Asszonyim, asszonyim,
Nagy tisztes asszonyim.

Egyik szép rab meghalt,
Másik úgy siratja,
Egyik szép rab meghalt,
Másik úgy siratja:

Bátyám, édes bátyám,
Szegény Bíró János.
Bátyám, édes bátyám,
Szegény Bíró János,

Harminc esztendeig,
Török rabja vótunk.
Harminc esztendeig,
Török rabja vótunk.

Most eljöttünk mü es
Az apánk házához.
Most eljöttünk mü es
Az apánk házához.

Szállást nem adának,
Kicokigatának.
Szállást nem adának,
Kicokigatának.

Kiment a harmadik,
Annak se hitték el.
Kiment a harmadik,
Annak se hitték el.

Asszonyom, asszonyom.
Nagy tisztes asszonyom,
Asszonyom, asszonyom,
Nagy tisztes asszonyom.

Egyik szép rab meghalt.
Másik úgy sirassa,
Egyik szép rab meghalt.
Másik úgy sirassa:

Bátyám, édes bátyám,
Szegény Bíró János.
Bátyám, édes bátyám.
Szegény Bíró János,

Harminc esztendeig
Török rabja voltunk.
Harminc esztendeig,
Török rabja voltunk.

Most eljöttünk mü es
Az apánk házához.
Most eljöttünk mü es
Az apánk házához.

Szállást sem adának,
Kicokigatának.
Szállást sem adának,
Kicokigatának.

Kiment maga.

Anyámé, anyámé,
Ha én tudtam vóna,
Ha én tudtam vóna,
Gyermekeim vattok,

Meleg hajlékomba
Bécsaptalak vóna,
Meleg hajlékomba
Bécsaptalak vóna,

Meleg kebelembe
Bézártalak vóna,
Meleg kebelembe
Bézártalak vóna.

Leesett és meghalt.

Az énekes még hozzáteszi:

Pusztinán történt, hogy mikor őket rabságba vitték, Pusztinán csak két ház vót. Mikor visszatértek, akkor harminc házat találtak, s az apjik nem ismerte meg őket.Megjegyzés

1 Egyen: egen, azaz igen.
2 Kicokigatni: kiűzni, kikergetni. (Vö, co ki!)
3 Bécsapni: befogadni, beengedni.

(Faragó - Jagamas 1954: 100.)