Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Keresztúri, mit gondoltál


Gyűjtő: Rédiger Ödön
Gyűjtés ideje: 1896-07-27
Gyűjtés helye: Szabéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 497-498/299. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Dimény Mózesné Szabó Anna, 69 évesSzöveg

1. Keresztúri, mit gondoltál,
Mikor hazul elindultál?
Én egyebet nem gondoltam:
Az ökröket elhajtottam.

2. Kimenék a szőlőhegyre,
Bétekinték ételire1
Egy pár szőlőt leszakaszték
Életemöt ott elvégzék.
3. Tóma Minya2 két ütésre,
Harmadikra agyon vere.

4. Keresztúri nyisd kapudat,
Halva hozzák szép fiadat.
Készíts neki nyújtópadot,
Nem nyomja az udvarodot.

5. Keresztúri van a mennyben,
Tóma Minya a tömlecben. ||

6. Zúg az erdő, törik a fa,
Tóma Minyát verik vasra.
Ott hadd verjék, megérdemlé:
Keresztúrit agyon veré.Megjegyzés

1. Bement szőlőenni.
2. Mihály szőlőpásztor volt.

 Nem csak név szerint való megszólítással (N. N. mit gondoltál?), hanem egyenes fölkérdezéssel is (interogatio) kezdik az újabb balladákra a közönség figyelmét felhívni: Hallották-e… mi történt?

(Kanyaró 2015: 497-498.)

299. Keresztúri, mit gondoltál (Szabéd)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 18. csomag. Kanyaró Ferenc kézírása.

299.1. A ballada eredeti lejegyzése Rédiger Ödön kézírásában: MUEKvGyLtár 18. csomag [Rédiger Ödön szabédi gyűjtése, 1896. július 27. 9–10. lap]

„Kereszturi mit gondoltál
Mikor hazul elindultál
Én egyebet nem gondoltam
Az ökrököt ökröket elhajtottam,

Kimenék a szőlőhegyre,
Bétekinték Vételire.[?] ételire
Egy pár szőlőt leszakaszték
Életemöt ott elvégzék |
Tóma Minya két ütésre
Harmadikra agyon vere.

Kereszturi nyisd kapudat
Halvahozzák szép fiadat,
Készits neki nyújtó padot ||
Nem nyomja az udvarodat. udvarodot
Kereszturi van a menybe mennyben
Toma Minya a tömleczbe.tömlecben

Zúg az erdő törik a fa
Toma Minyát verik vasra.
”Ott hadd verjék megérdemli:
Kereszturit agyon veré.

 A második strófa második sorának olvasata bizonytalan. Rédiger Ödön kéziratában a „Bétekinték ételire” sor második szava előtt egy nagy V betűre emlékeztető jel van, ami hiányjelnek is felfogható, de V betűnek is. A sor – akár a vételire, akár az ételire alakot fogadjuk el, elég homályos, rosszul megalkotott.

299.2. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 394–395. lap. Ismeretlen kéz írása. Megegyezik a főszövegben közölt Kanyaró-másolattal.

299.3. A ballada nyomtatásban: KANYARÓ Ferenc–RÉDIGER Ödön–OLOSZ Katalin 2009: 73/13. sz. és 161–162/13. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 779–780.)